ENGIE neemt Windpark De Groene Delta in bedrijf

| 16 februari 2022
Windpark De Groene Delta is in bedrijf gesteld

Bron: ENGIE

Energiebedrijf ENGIE heeft Windpark De Groene Delta in bedrijf genomen. Het gaat om twee turbines gelegen aan de noordzijde van het terrein van Centrale Gelderland, tussen de Noordkanaalhaven en de Waal te Nijmegen. 

De twee windturbines zijn geleverd door de Duits windturbinefabrikant Nordex. Het gaat om het type Nordex N 131.

ENGIE heeft hiermee gekozen voor een relatief stille windturbine die geen slagschaduw zou moeten geven op nabij gelegen woningen. Als dit wel het geval is dan wordt de windturbine stilgezet, aldus ENGIE. Ook zijn de bladen van de windturbines voorzien van haaientanden, waardoor de turbinebladen minder geluid produceren.

De turbines hebben elk een vermogen van 3,6 MW en moeten jaarlijks rond de 20 miljoen kWh opbrengen. Dat is voldoende groene stroom voor het equivalent van circa. 6000 huishoudens. Vorig jaar, op 14 april, werd er gestart met de bouw van het windpark.

De komende maanden zal er nog worden gewerkt aan het controleren en testen van alle onderdelen en (deel)systemen van de windturbines. Hierdoor zullen de windturbines steeds beter en constanter gaan presteren.

Waal Energie

De windturbines zijn geplaatst op een terrein van Centrale Gelderland, waar eerst een oude kolencentrale bestond. In 2013 is hier een herontwikkeling gestart onder de naam Groene Delta. Zowel Gemeente Nijmegen, Gemeente Beuningen en Provincie Gelderland spelen hier een rol in. De kolencentrale is eind 2015 uit bedrijf genomen en wordt sindsdien stapsgewijs ontmanteld. Met de vaststellling van de gebiedsvisie in 2019 is de herontwikkeling omgedoopt naar ‘Waal Energie’.

Op het terrein zijn eerder al twee zonneparken gerealiseerd. Het in bedrijf nemen van de windturbines is een mooie vervolgstap in de verduurzaming van de locatie en de regio. Andere initiatieven op het terrein zijn De Emmerik Circulaire Hub Nijmegen en het recent aangekondigde Fountain Fuel zero emissie tankstation. Bron: ENGIE  Nijmegen energieneutraal in 2045

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.