Grote interesse voor Noorse offshore windtender

| 16 juni 2021

© NVE

Verschillende marktpartijen zijn samenwerkingen aangegaan om deel te nemen aan de offshore windtender die de Noorse regering heeft uitgeroepen voor de zeegebieden Utsira Nord en Sørlige Nordsjø II met een gemeenschappelijke vermogenscapaciteit van 4,5 GW.

Noorwegen wil de ontwikkeling van offshore wind versnellen. Aangezien het Scandinavische land al over veel duurzame energiebronnen beschikt zal offshore wind met name een bijdrage kunnen leveren om de grote olie- en gasindustrie te transformeren naar een duurzaam businessmodel. De geproduceerde energie kan worden gebruikt om te exporteren.

Utsira Nord en Sørlige Nordsjø II zijn de eerste twee gebieden die worden aanbesteedt. De Noorse regering kondigde dit in juni 2020 aan. Het gaat om offshore windenergie met vaste een drijvende fundamenten. Gezien de waterdiepte is Utsira Nord uitsluitend geschikt voor windturbines met drijvende fundamenten. Het Sørlige Nordsjø II gebied is geschikt voor vaste en drijvende fundamenten.

Veel partijen vanuit zowel Noorwegen zelf als vanuit andere Europese landen hebben al interesse getoond om deel te nemen aan de tender. Hiervoor worden verschillende samenwerkingen aangegaan. Zo maakten de Noorse energiebedrijven Equinor en Vårgrønn begin mei dit jaar bekend een samenwerkingsovereenkomst getekend te hebben om gezamenlijk een aanvraag voor te bereiden voor de het Utsira Nord-gebied. Voor beide gebieden is er ondertussen concurrentie ontstaan. Hieronder benoemen we er een aantal.

Ørsted, Halfslund & Fred. Olsen Renewables

Het Deense energiebedrijf Ørsted en de Noorse energiebedrijven Halfslund Eco en Fred. Olsen Renewables nemen samen deel aan de tender. Elk van de drie bedrijven heeft een 1/3 aandeel in de samenwerking. Het Noorse Hafslund Eco is het grootste energiebedrijf in Scandinavië dat uitsluitend gericht is op de productie en distributie van duurzame energie. Daarbij speelt stroomproductie met waterkrachtcentrales een hoofdrol. Het bedrijf bezit ook 50 % van het grootste netwerkbedrijf van Noorwegen via Eidsiva Energi. Fred. Olsen Renewables is een ontwikkelaar en exploitant van duurzame energie met hoofdaccent op windenergie. Hafslund Eco en Fred. Olsen Renewables hadden al in november 2020 een 50/50 joint venture opgericht voor de ontwikkeling van offshore windenergieprojecten.

Parkwind & NorSea

De Belgische ontwikkelaar Parkwind gaat een joint venture aan met het Noorse NorSea. Parkwind is een onafhankelijk familiebedrijf dat offshore windparken ontwikkelt, financiert en exploiteert. Met meer dan tien jaar ervaring en 771 MW in operationeel beheer in de Belgische Noordzee, breidt Parkwind momenteel internationaal uit. NorSea is leverancier van havendiensten, basis- en logistieke oplossingen voor klanten in zowel de olie- en gasindustrie, de aquacultuurindustrie, de windindustrie en andere maritieme industrieën. De NorSea Group exploiteert momenteel negen offshore-bases en havenfaciliteiten langs de kust van Noorwegen, evenals bases in Denemarken en het VK.

Het project zal worden uitgevoerd door een Noors bedrijf met hoofdkantoor en activiteiten in de regio Stavanger, aldus Parkwind. Naast Parkwind en NorSea levert de Wilhelmsen-groep als meerderheidsaandeelhouder van NorSea een actieve bijdrage aan de alliantie.

Seagust

De Noorse industriële investeringsmaatschappijen Arendals Fossekompani ASA (AFK) en Ferd AS hebben zich verenigd in Seagust AS om mee te dingen met offshore windtenders in Noorwegen. In de 50:50 joint venture willen de partijen een offshore windontwikkelaar worden met activiteiten in binnen- en buitenland. AFK is een green-tech investeringsmaatschappij dat eigenaar is van energie- en technologie gerelateerde bedrijven die de transitie naar een groene economie mogelijk maken. Ferd zal in de joint venture investeren via zijn Impact Investing-tak, die zich richt op bedrijven met het potentieel om een positieve impact te hebben op het klimaat en het milieu.

BP, Statkraft en Aker Offshore Wind

bp, Statkraft en Aker Offshore Wind zijn partners in een consortium dat een bod zal uitbrengen om offshore windenergie te ontwikkelen in het licentiegebied Sørlige Nordsjø II. De bedrijven zullen elk een aandeel van 33,3% ‎hebben. Het ‎consortium is ook van plan om mogelijkheden te onderzoeken om schone stroom te leveren om offshore olie- en gasfaciliteiten te elektrificeren.

Alvorens gebieden en procestoepassingen toe te wijzen, moeten nadere details over de regelgeving worden verduidelijkt. De Noorse regering stelt daarom wijzigingen voor van zowel de Regeling Energie op zee als de Regeling Energiewet op zee, evenals richtlijnen voor het concessieproces wind op zee.

De regering stelt voor om in Utsira Nord ten minste drie gebieden van elk maximaal 500 MW toe te kennen. Het proces zal eind dit jaar van start gaan, tenzij er grote veranderingen komen als gevolg van de reacties op de consultatie (zie de aankondiging van de Noorse overheid, in Eng). De toekenning van het areaal bij Utsira Nord zal gebeuren op basis van kwalitatieve criteria.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.