Inpassingsplan en besluiten voor Net op zee Nederwiek 1 ter inzage

| 16 mei 2024

Tot en met vrijdag 21 juni 2024 liggen het inpassingsplan en de besluiten voor Net op zee Nederwiek 1 ter inzage. Samen met Net op Zee IJmuiden Ver Alpha zijn dit de eerste 2 GW-verbindingen die aangelegd worden.

Samen met TenneT wil het ministerie van Economie Zaken en Klimaat (EZK) een ondergrondse  hoogspanningsverbinding aanleggen. Die loopt vanaf het windenergiegebied Nederwiek ten westen van de Nederlandse kust in de Noordzee via het Veerse Meer naar de gemeente Borssele. Bij het project hoort een platform op zee en een ondergronds kabelsysteem door de Noordzee, het Veerse Meer en over land. Bij het project hoort ook een nieuw converterstation op land.

In het projectbesluit staat hoe het project eruit gaat zien en welke maatregelen en voorzieningen er genomen moeten worden voor de fysieke leefomgeving. Ook staat erin welke maatregelen genomen worden om nadelige gevolgen van het project te voorkomen of verminderen. Het projectbesluit beschrijft ook hoe de participatie is gegaan in de vorige fasen van de procedure.

De documenten zijn hier in te zien en liggen ook fysiek ter inzage in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 in Heinkenszand.

Inloopbijeenkomst op 29 mei

EZK en TenneT organiseren op woensdag 29 mei 2024 tussen 19.00 en 21.00 uur in Restaurant en Partycentrum Landlust in Nieuwdorp een inloopbijeenkomst met informatie over het project Net op Zee Nederwiek 1 en de volgende stappen. Bezoekers kunnen vrij inlopen.

Beroep indienen

Tot en met vrijdag 21 juni 2024 kan in beroep worden gegaan als de besluiten tegen belangen ingaan of als men heeft gereageerd op het ontwerp van de besluiten. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Bron: Gemeente Veerle

Tags: , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.