Inwoners gemeente Kapelle worden geïnformeerd over plannen 3 windparken

| 16 oktober 2019

Windpark Willem-Annapolder. © Triodos IM

Zeeuwind, E-Connection en Windforce-11 willen gezamenlijk 3 windparken ontwikkelen in de gemeente Kapelle. Op maandag, 21  oktober, kunnen inwoners van deze gemeente hierover geïnformeerd worden tijdens een informatiemarkt.

De 3 windparken waarover het gaat zijn Windpark Willem-Annapolder, Windpark Kapelle-Schore en Windpark Landmanslust. De huidige twaalf windturbines worden vervangen door acht grotere exemplaren.

Volgens de gemeente Kapelle kunnen deze turbines voldoende duurzame stroom opwekken voor het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 24.000 tot 30.000 huishoudens, een vijfvoud van de huidige capaciteit. Dit is tevens meer dan het jaarlijkse verbruik van alle huishoudens binnen de gemeente Kapelle, de kernen ‘s-Gravenpolder en Hansweert en de afnemende bedrijven Top-Onions en Coroos samen.

Voor de drie windparken wordt een gezamenlijk plan-m.e.r. (milieu effect rapportage) opgesteld. De 1e stap is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat welke milieueffecten onderzocht worden in de m.e.r.-procedure. Deze ligt vanaf 23 oktober tot 4 dec 2019 ter inzage in het gemeentehuis van Kapelle en is via www.kapelle.nl/windpark in te zien. De informatiemarkt vindt plaats op maandag 21 oktober, van 19.00 tot 21.00 uur in De Heyzon in Kapelle. Bron: Kapelle.nl

 

 

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.