Kabinet: Voorlopig nog geen windturbines afsluitdijk

| 16 januari 2015

Tijdens een debat over het Energieakkoord liet minister Kamp weten dat pas over enkele maanden een definitief besluit genomen wordt over het wel of niet plaatsen van windturbines langs en op de Afsluitdijk.Kamp is van mening dat de provincie Fryslân te laat is met het alternatief voor een windpark op en langs de Afsluitdijk.

Hij werkt de komende maanden verder aan de totstandkoming van de IJsselmeervariant.De VVD’er wees erop dat hij al twee jaar bezig is met het windpark in het IJsselmeer en dat die locatie destijds in overleg met de provincie Fryslân is bepaald. Kamp was daarom weinig enthousiast over de recente vraag van de provincie en de gemeente Súdwest-Fryslân om alsnog de haalbaarheid van windmolens op de Afsluitdijk te onderzoeken.

,Als je dat gaat doen, kan je weer helemaal opnieuw beginnen.”Het doorlopen van alle procedures voor de aanwijzing van een windpark bij de Afsluitdijk duurt volgens de minister weer minimaal 2,5 jaar. Hij zei verder dat de uitkomst van die procedure onzeker is omdat ook een windpark op de Afsluitdijk mogelijk op veel weerstand stuit.

windturbine snelweg

Lees meer 

Bron: Friesch Dagblad

Tags: , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.