Kamp: initiatiefnemers windparken Gelderland moeten zelf draagvlak regelen

| 16 januari 2015

Minister Kamp heeft in een brief verstuurd aan de provincie Gelderland laten weten dat de provincie zelf moet zorgen voor draagvlak windenergie van omwonenden windparken.

De provinciale Staten Gelderland heeft in een motie verzocht om bij de regering aan te dringen op afgedwongen medewerking voor windturbines en windparken. Dit in het kader van het schrappen van de Elektriciteitswet en de regering te overtuigen dat initiatieven van onderaf beter kansen bieden op een succesvolle energietransitie dan een afgedwongen top-down aanpak.

Kamp: “Allereerst vind ik het geen goed idee om de wet in deze zin aan te passen. Ik ben dit niet van plan. De provincies hebben met het Rijk een doelstelling afgesproken voor wind op land. De provincies hebben instrumenten nodig om deze afspraak na te komen. De bevoegdheid uit artikel 9e van de Elektriciteitswet is hiervan één van de belangrijkste.

Daarbij geloof ik niet dat de verplichting uit artikel 9e van de Elektriciteitswet en initiatieven van onderaf elkaar uitsluiten, zoals deze motie suggereert. Ook voor initiatieven van onderaf kan de medewerking door de gemeente worden geweigerd, zodat het initiatief voor realisatie afhankelijk is van de provincie. Hierbij geldt bovendien dat draagvlak niet afhankelijk is van wie het bevoegd gezag is. Veel bepalender is wat de initiatiefnemer en het bevoegd gezag doen om, draagvlak te verwerven.”

windturbine snelweg1

Lees hele brief.

Bron: Gelderland

Tags: , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Kleine Windmolens, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.