KPN neemt groot deel stroom af van toekomstig windpark Hollandse Kust (west) VI

| 16 december 2022

Bron: Eneco

Vanaf 2027 zal ruim 50% van de stroom die het telecombedrijf KPN  verbruikt van het windpark Hollandse Kust (west) kavel VI, komen. KPN heeft hiervoor een overeenkomst van 15 jaar gesloten met Eneco, dat deze week samen met Shell in de joint venture Ecowende de aanbesteding voor het nog te bouwen windpark heeft gewonnen.

Vanaf 2027 gaat KPN op jaarbasis ruim 200 GWh (gigawatt uur) aan stroom afnemen van het nieuwe windpark dat ruim 50 km uit de Nederlandse kust wordt gebouwd ter hoogte van IJmuiden.

Stroomafname als het waait

Het unieke aan dit contract is dat Eneco de groene stroom ‘as nominated’ aan KPN levert. Dit betekent dat KPN daadwerkelijk de groene stroom productie van het windpark afneemt op de momenten dat het waait. Op de momenten dat het niet waait kunnen andere oplossingen worden ingezet zoals bijvoorbeeld opslag of zonne-energie. KPN heeft voor dit contract gekozen omdat zij het belangrijk vindt dat de stroom die zij gebruikt ook daadwerkelijk op dat moment duurzaam geproduceerd wordt.

Joost Farwerck, CEO KPN: “De wereld om ons heen verandert snel, we zitten midden in de energietransitie naar een fossielvrije toekomst. Dat betekent ook dat we toe moeten naar lange termijn verbintenissen voor het gebruik van duurzame bronnen voor onze energie. We zijn verheugd dat we met deze overeenkomst verder bouwen aan onze duurzaamheidsstrategie waarin we bewegen naar de juiste stroom op het juiste moment. De komende jaren hebben we een aantal grote momenten gepland op weg naar een circulair en fossielvrij bedrijf. 2027 wordt daarin een heel belangrijk jaar, dan internetten bijna al onze klanten via een duurzaam en efficiënt glasvezelnetwerk. Deze samenwerking, waarmee we het netwerk voeden met energie uit wind, sluit daar mooi op aan.”

As Tempelman, CEO Eneco: “We zijn trots op dit nieuwe hoofdstuk in onze jarenlange samenwerking met KPN. Met de levering van groene stroom uit Hollandse Kust (west) kavel VI helpen we KPN met het waarmaken van hun klimaatambities. Tegelijkertijd maakt KPN het mogelijk dat we investeringen kunnen doen in windparken op zee. Door op deze manier samen te werken staan we sterk in het versnellen van de energietransitie en werken we aan een klimaat neutrale toekomst.”

De vaste en mobiele netwerken van KPN draaien sinds 2011 op groene stroom en sinds 2015 is KPN klimaatneutraal. Ook heeft KPN de afgelopen jaren flinke stappen gezet op de reductie van energie. Zo daalde het absolute energieverbruik van KPN sinds 2010 met 45% terwijl het dataverbruik in diezelfde periode ongeveer 24x toenam. Tot 2030 wil KPN nog eens minimaal 10% extra besparen. Tegelijkertijd heeft KPN circulaire ambities geformuleerd en een doel gesteld om de uitstoot in de hele waardeketen terug te brengen tot netto nul in 2040.

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.