Nieuw natuurfonds stimuleert natuur in omgeving Windpark Slufterdam

| 16 oktober 2020

Bron: Eneco

Vattenfall, Eneco, de gemeente Westvoorne, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Vereniging Natuurmonumenten hebben deze week het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Vanuit het Natuurfonds worden projecten en initiatieven ondersteund die een structurele bijdrage leveren aan de versterking van de natuur en de natuurbeleving in het gebied rondom Windpark Slufterdam.

Begin 2019 werd het vernieuwde windpark Slufterdam geopend. Met 14 Vestas V112 windturbines, waarvan 8 van Vattenfall en 6 van Eneco kreeg het vernieuwde park een vermogen van 50,4 MW, ruim twee keer zoveel als het oude park met 17 turbines.

Bij de opening melden de initiatiefnemers Vattenfall en Eneco dat een fonds opgericht zou worden om te investeren in de Natura 2000 gebieden het Voornes Duin en de Voordelta in de omgeving van het nieuwe windpark. Vattenfall en Eneco hebben hierbij de samenwerking gezocht met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Vereniging Natuurmonumenten. Daarnaast heeft de gemeente Westvoorne zich ook aangesloten bij het initiatief en stelt eenzelfde hoeveelheid financiële middelen beschikbaar als Eneco en Vattenfall. Lokale partijen of organisaties die actief zijn in het natuurgebied worden bij de plannen betrokken.

Met de gelden uit het Natuurfonds moet de komende 15 jaar de natuurwaarde worden verhoogd en de natuurbeleving vergroot in de natuurgebieden die worden beheerd door Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Vereniging natuurmonumenten. Zie het filmpje dat hierover gemaakt is. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden om de duinnatuur te versterken en vogels en andere dieren in het gebied te beschermen. Het fonds richt zich tegelijkertijd op het verbeteren van de duinroutes voor verschillende gebruikersgroepen en de verduurzaming van het bezoekerscentrum. Het dagelijks beheer van het Natuurfonds komt te liggen bij Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.

 

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.