Nieuwe wet voor windkabels naar Beieren

| 16 november 2008

De Duitse Bondsdag heeft medio oktober een nieuwe wet aangenomen die de bouw van lange hoogspanningsleidingen van het noorden naar het zuiden moet bespoedigen. Dit is vooral nodig voor de afvoer van windenergie van de windparken in het noorden naar de grote verbruikscentra in het zuiden maar ook voor de aansluiting van andere centrales. 

In Sleeswijk Holstein wordt nu al 45% van de stroom met windenergie opgewekt. Dit betekent dat zo nu en dan windparken in windrijke nachten moeten worden afgeschakeld en dat veel stroom naar andere deelstaten wordt geëxporteerd. Volgend jaar komt daar het eerste windpark op de Noordzee van 60 MW bij en in de jaren daarna zal dit vermogen gestadig toenemen tot enige duizenden MW’s.

De “Energieleitungsausbaugesetz” is van toepassing op nieuwe 380 kV of zwaardere hoogspanningsleidingen over land en op 110 kV leidingen van offshore parken naar de eerste aansluiting op land. De wet is gericht op versnelling van de vergunningprocedures en maakt het mogelijk dat gedeelten ondergronds worden aangelegd als de hoogspanningsleidingen te dicht langs woongebieden zouden lopen. Netbeheerders mogen geen nieuwe aansluitingen weigeren met het argument dat “het net te zwak is” en zijn verplicht de netten “naar behoefte te optimaliseren en te versterken”. Op basis van een studie van DENA uit 2005 ( zie hieronder bij DENA ) zijn tot 2015 zes grote tracés gepland. De wet vervangt wetten van deelstaten.

Category: Netaanpassing Subsidie

Reacties zijn gesloten.