Belgisch Offshore windenergie wil duidelijkheid

| 16 juni 2014

Belgian Offshore Platform (Koepel van investeerders in duurzame energie op Zee) wil dat de  overheid de energiesector meer duidelijkheid, rechtszekerheid en stabiliteit op lange termijn garandeert. Deze uitspraak komt n.a.v. de beslissing om een tweetal reactoren van de Belgische kerncentrales langer buiten dienst te houden.

Het probleem geeft volgens het platform aan dat er op de Belgische energiemarkt dringen behoefte is aan bijkomende capaciteit. De windparken voor de Belgische kust kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen. Met het vervroegd uitvallen van twee kernreactoren wordt grootschalige elektriciteitsproductie op zee volgens het platform onmisbaar in de hernieuwbare energiemix.

Daarvoor zijn volgens de sector echter garanties nodig. Onder meer wordt daarbij gewezen op een grotere duidelijkheid over de steunmechanismen en de realisatie van het Stevin-project, dat de offshore windparken aan het net op de wal moet koppelen.riffgat

Bron: Belgian Offshore Platform

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.