Ondertekening overeenkomst windmolenpark Hattemerbroek

| 16 mei 2017

Gisteren tekenden burgemeester Hoogendoorn namens de gemeente Oldebroek en de heer van Werven namens Van Werven Energie B.V. een anterieure overeenkomst voor het project windmolenpark Hattemerbroek. 

De realisatie van het windmolenpark bij Hattemerbroek is hiermee weer een stapje dichterbij gekomen. In deze overeenkomst is vastgelegd welke afspraken partijen met elkaar maken en hoe de kosten van de ontwikkeling worden verrekend.

Al in 1997 zette Van Werven de eerste stap richting het windmolenpark. Het bedrijf is dan ook blij met deze overeenkomst. “Het geeft beide kanten zekerheid”, vindt Jan van Werven. “We weten nu waar de verantwoordelijkheden liggen en ook de kosten liggen vast. Natuurlijk ben ik ook blij dat na bijna 20 jaar deze droom nu toch werkelijkheid lijkt te worden.” Van Werven vindt duurzaamheid belangrijk en naast zonnepanelen en biomassa is de opwekking van energie uit wind een logisch vervolg. “Dankzij deze vier windturbines kunnen we straks de hele gemeente Oldebroek voorzien van groene energie en ook ons bedrijf kan energieneutraal werken. Daarnaast starten we het duurzaamheidsfonds, om zo extra maatschappelijke waarde te bieden.”

Duurzaamheidsfonds

Windmolenpark Hattemerbroek zal in samenwerking met de gemeente Oldebroek een duurzaamheidsfonds opzetten en 0,1 eurocent per kWh opgewekte stroom doneren. Het duurzaamheidsfonds zal ten goede komen aan de lokale gemeenschap, er zullen investeringen worden gedaan in maatschappelijke en duurzame projecten. Het fonds zal elk jaar met maximaal €24.000 aangevuld worden. De verwachting is dat dit bedrag elk jaar zal worden bereikt. Het accent van de bestedingen ligt op lokale duurzaamheid en maatschappelijke projecten, een voorbeeld hiervan is subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen.

Waarom deze ondertekening?

De anterieure overeenkomst legt een aantal belangrijke afspraken vast. Zo staat nu zwart op wit dat alle verdere kosten die gemaakt worden voor rekening van Van Werven komen. En dat geldt ook voor eventuele planschade. Verder is afgesproken dat Windmolenpark Hattemerbroek jaarlijks een financiële bijdrage van 400 euro doet aan huishoudens binnen een straal van 1.500 meter. Om het bestemmingsplan vast te kunnen stellen, moet de gemeente er namelijk van verzekerd zijn dat ze alle kosten terugkrijgt. In de overeenkomst staat ook dat de vier windmolens en alles wat erbij hoort na 25 jaar moeten worden afgebroken.

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan en zienswijzen

De plannen voor het windmolenpark hebben dit voorjaar ter inzage gelegen. De gemeente Oldebroek heeft in die periode negentien zienswijzen ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp vergunningen. Al die zienswijzen worden nu bekeken en voorzien van een reactie. Het doel van het college is om de raad het voorstel tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan met zienswijzen en de beantwoording eind deze maand aan te bieden.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.