Onderzoek naar windpark zeewering Maasvlakte 2

| 16 november 2011
bron: Rijksoverheid

Het Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van een windpark op de zeewering van de Maasvlakte 2.

Het nieuwe windpark moet een vermogen krijgen van meer dan 100 MW. Om het windmolenpark mogelijk te maken start het Havenbedrijf deze maandexterne link: een internationale marktconsultatie die loopt tot 9 december 2011.

Energie voor 350.000 huishoudens in 2020

Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een verdubbeling in het havengebied van de capaciteit van windturbines tot 300 Mw in het jaar 2020, goed voor 350.000 huishoudens. In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met een windpark op de buitencontour van de Maasvlakte 2 met een vermogen van meer dan 100 Mw.

Het gaat om een toplocatie waar de wind vanaf de Noordzee vrij spel heeft. 14 procent duurzame energie Het bouwen van een windmolenpark op Maasvlakte 2 past in de ambitie van het Rijk om 14% duurzame energie te realiseren in 2020.

Category: Bedrijven, Windenergie

Reacties zijn gesloten.