Opnieuw hoger beroep tegen komst vier windturbines langs de A50

| 16 augustus 2023

Vier Veghelse bedrijven Mars, Kuehne+Nagel, Friesland Campina en Vanderlande, samen Veghel Win(d)t B.V, en renewable factory willen ten oosten van de A50 vier windturbines bouwen. Na een eerdere rechtszaak tegen de omgevingsvergunning, is ditmaal een rechtszaak aangespannen tegen de benodigde vergunning volgens de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.

Bron: Windpark Veghel

 

In 2013 ontstond het plan dat bestaat uit vier windturbines met een maximale ashoogte van 130 meter en een maximale tiphoogte van 200 meter langs de A50 op het bedrijventerrein De Dubbelen. De turbines worden geplaatst in een gebogen lijnopstelling aan beide zijden van de Zuid-Willemsvaart. Met een opgesteld vermogen van 16,8 MW moet het windpark voldoende opbrengst leveren om in het elektriciteitsgebruik van een equivalent van 15.000 huishoudens te voorzien.

In november 2019 is door het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad de omgevingsvergunning verleend voor het project. Hierop zijn een aantal partijen, waaronder het in Breda gevestigde Ocean Outdoor Nederland B.V., in beroep gegaan tegen de omgevingsvergunning bij de Raad van State. De Raad van State heeft uiteindelijk de vergunning met aanpassing onherroepelijk verklaard op 6 april 2022.

Dit maal zijn Ocean Outdoor en twee andere partijen naar de rechtbank Zeeland-West-Brabant gegaan om bezwaar te maken tegen de vergunning die de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft verleend voor het gebruik van de gronden langs de rijksweg A50 voor het plaatsen van de vier windturbines. Het gaat om een vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken.

Ocean Outdoor exploiteert langs de A50 een reclamemast naast een tankstation aan De Amert in Veghel. Een ander bedrijf is een autogarage en -showroom aan De Amert. Zij zijn bang dat zij met de komst van de windturbines niet langer zichtbaar zijn vanaf de A50. Ook vrezen ze voor de verkeersveiligheid op de snelweg. De rechtbank heeft hun bezwaren ongegrond verklaard. Daarom komen zij tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De Raad van State behandelde deze bezwaren afgelopen maandag. Een uitspraak volgt later.

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.