Overheid en bedrijfsleven tekenen convenant voor Energiehaven nabij IJmuiden

| 16 april 2020

© AYOP

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden N.V. en Port of Amsterdam zijn overeenkomen dat de Averijhaven nabij IJmuiden wordt ontwikkeld tot Energiehaven. Hiervoor werd vandaag een convenant getekend. De Energiehaven zou met haar strategische ligging een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij onder anderen het (kosten)efficiënt aanleggen en onderhouden van de geplande offshore windparken Hollandse Kust West en IJmuiden Ver.

De Energiehaven krijgt een oppervlakte van ruim 15 hectare en een multifunctionele haventerminal. Zowel het areaal van de huidige Averijhaven als ook het naastliggende terrein van 5 hectare van Tata Steel worden gebruikt om een openbaar haventerrein in te richten. Dit haventerrein krijgt een kade van 580 meter, waarvan 200 meter heavy-duty met 12,5 meter waterdiepte en 380 meter standaard kade (waterdiepte 10,0 meter).

Naast de ondersteuning van offshore windparken kan de haven ook een rol gaan spelen voor overige offshore activiteiten op de Noordzee. Zo liggen er nog circa 190 olie- en gasplatforms waarvan een deel ingezet kan worden voor de opslag van bijvoorbeeld waterstof of CO2. De rest zal op termijn ontmanteld worden. Ook speelt de Energiehaven een belangrijke rol in de gewenste ruimte-intensivering en het versterken van de haveninfrastructuur in de regio.

Met het tekenen van het convenant is een eerste stap gezet. De Energiehaven is tot op heden een baggerdepot van het Rijk. Om dit depot te transformeren naar haventerrein zal Rijkswaterstaat eerst het depot leegmaken. Parallel aan het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt er gestart met een onderzoek naar milieu-impact van de aanleg van de Energiehaven, dit vindt plaats via een Milieueffectrapportage (MER). Uitgangspunt hierbij is dat het binnen de bestaande milieukaders moet passen. Bron: AYOP

Tags: , , ,

Category: Offshore windparken, Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.