Pensioenfonds ABP kondigt aangescherpt klimaatbeleid aan

| 16 december 2022

Het Nederlandse pensioenfonds ABP kondigde vandaag zijn aangescherpte klimaatbeleid aan. Zo wil het o.a. voor 2030 in totaal €30 miljard investeren in de klimaattransitie. Hierbij is aandacht voor investeringen in grootschalige windparken op de Noordzee.

De CO2-voetafdruk van ABP’s beleggingen naar beneden brengen en €30 miljard investeren in de energietransitie. En veel daarvan in Nederland. Dat zijn de belangrijkste doelen in het aangescherpte klimaatbeleid dat het pensioenfonds vandaag bekendmaakte.

Het aangescherpte klimaatbeleid komt voort uit de nieuwe beleggingsovertuigingen die ABP onlangs presenteerde. Samen zullen de plannen mede bepalen hoe en waarin ABP de komende jaren belegt.

Dominique Dijkhuis, uitvoerend bestuurder beleggingsbeleid: “We willen al onze deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen bieden. Een pensioen waarvan zij in een leefbare wereld kunnen genieten. We hebben de overtuiging dat de manier waarop we het pensioengeld van deelnemers beleggen, effect heeft op de wereld waarin onze deelnemers leven. En we zien ook dat een veranderende wereld effect heeft op de beleggingen van ABP. Daar moeten en willen we op inspelen. Zo willen we bijvoorbeeld de risico’s van een veranderend klimaat en klimaatwetgeving op onze portefeuille verminderen. En tegelijk dienen zich ook allerlei beleggingskansen aan. We zetten ons daarom in om onze positieve invloed op de wereld te vergroten en de negatieve impact te verkleinen.”

Meer investeringen in duurzame energie

ABP heeft voor 2030 het doel om in totaal €30 miljard te investeren in de klimaattransitie. Hiervan zijn € 10 miljard ‘impactinvesteringen’. Dit zijn investeringen die direct en aantoonbaar het verschil maken, waaronder in eigen land.

Investeren in klimaatoplossingen en -bescherming

Om bij te dragen aan de energietransitie zijn ook investeringen nodig in klimaatoplossingen om klimaatverandering zo veel mogelijk te voorkomen, zoals slimme netwerken, isolatie, (groene) waterstof en andere vormen van duurzame energie, schone mobiliteit en energieopslag. ABP kondigde onlangs al aan dat het graag direct wil investeren in het bouwen van grote windparken op de Noordzee. ABP wil ook investeren in maatregelen om de wereld te beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Daarnaast wil ABP de CO2-voetafdruk van de gehele beleggingsportefeuille in 2030 halveren ten opzichte van 2019, met als uiteindelijke ambitie: een ‘beleggingsportefeuille met ‘netto nul CO2-uitstoot’ in 2050.

Waar we wel en niet in beleggen

ABP wil stapsgewijs gaan beleggen in bedrijven die passen binnen een duurzame economie. Het gaat hierbij om vervuilende bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen, alles doen om te verduurzamen en worden belast voor hun milieuschade.

Veel steun onder deelnemers

Volgens ABP kan de beslissing om het klimaatbeleid verder aan te scherpen rekenen op brede steun onder deelnemers. Meest recente onderzoek laat opnieuw zien dat er veel steun is voor aangescherpt klimaatbeleid. Zo zeggen veruit de meeste deelnemers, 66 procent, dat ze het (zeer) belangrijk vinden dat we duurzaam beleggen. Slechts 7% zegt dat we dit niet moeten doen. De thema’s duurzame energie en tegengaan van klimaatverandering hebben voor deelnemers de hoogste prioriteit, aldus ABP.

Stap voor stap aanscherping beleid

In dit aangekondigde klimaatbeleid gaat het om een nadere uitwerking van hoe ABP wil bijdragen aan de doelen van Parijs. In april paste ABP al zijn klimaatstembeleid aan. Volgend jaar wordt bepaald welke beleggingen passen in ABP’s beleggingsportefeuille en wordt het engagementbeleid verder uitgewerkt. Dit nieuwe ‘beleggingsuniversum’ wordt begin 2023 bekendgemaakt.  Verder werkt het pensioenfonds aan beleid op het terrein van natuur en biodiversiteit en gaan het aan de slag met verdere aanscherpingen van het stembeleid. Bron: ABP

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.