PvdA wil bewoners meer betrekken bij windenergie

| 16 april 2014

Nederland moet naar een duurzame energiehuishouding. Dat is nodig om het klimaatprobleem tegen te gaan en om onafhankelijker te worden van Poetins gas of olie uit het Midden-Oosten. Windenergie is daar een essentieel onderdeel van. Tegelijkertijd begrijp ik (PvdA-lid, Albert de Vries) de moeite die omwonenden vaak hebben met de plaatsing van nieuwe windmolens. De PvdA vindt daarom dat bewoners volwaardig mee moeten kunnen praten over de plaatsing van windmolens.Siemens-4mw

Na jarenlange discussie zijn het Rijk en de provincies eindelijk tot een akkoord gekomen over het plaatsen van windmolens. Dit is een essentiële voorwaarde richting een energievoorziening voor de toekomst. Dankzij de PvdA hebben de provincies zelf een rol gekregen in het aanwijzen van de gebieden. In overleg met het Rijk zijn daarom nu elf locaties aangewezen voor nieuwe windenergie.

Elke energiesoort heeft nadelen en dus windenergie ook. Nederland is een dichtbevolkt land en daardoor zorgt elk groot infrastructureel project voor overlast voor omwonenden, of het nou gaat om een nieuwe weg, fabriek of windmolen. Windmolens zorgen voor geluidsoverlast, slagschaduw en aantasting van natuur en landschap. Het helemaal wegnemen van die overlast is een illusie, maar het kan beter dan in de huidige praktijk soms gebeurt. De PvdA wil dat er drie dingen worden gerealiseerd.

  1. Ten eerste vragen wij ontwikkelaars van windmolens alles in het werk te stellen om omwonenden te betrekken bij de plannen en waar het kan de overlast zoveel mogelijk weg te nemen. Kunnen de molens op een andere manier worden neergezet zodat geluid en slagschaduw worden teruggedrongen? Of kan waardedaling van woningen worden voorkomen? En als dat niet helemaal lukt, dan moeten bewoners worden gecompenseerd.
  2. Ten tweede moet geborgd worden dat bewoners kunnen delen in de winst die op de exploitatie van windparken is te behalen. Dat gebeurt gelukkig al op veel plekken, maar initiatiefnemers moeten niet alleen hun mogelijkheid aanbieden maar vooral overleggen met omwonenden welke vorm van participatie door hen wordt gewenst. Korting op de stroomrekening? Een fonds voor de omgeving? Aandelen in het project?
  3. Tot slot moeten bewoners volwaardig mee kunnen praten over de uitvoeringsplannen. De PvdA wil dat de minister daarover afspraken maakt met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW).

De PvdA maakt zich geen illusies, het iedereen op elke plek altijd naar de zin maken zal niet lukken. Maar de verantwoordelijkheid om voor de komende generaties een duurzame energievoorziening te realiseren is groot. Te groot om nu de makkelijke weg te kiezen en niets te doen. We kiezen voor windenergie en proberen daarbij om zoveel mogelijk overlast weg te nemen en daarmee aan de terechte zorgen tegemoet te komen.

japanwind

Bron: PvdA

Tags: , , ,

Category: Groene energie, Onshore windparken, Overheid

Reacties zijn gesloten.