RWE investeert in verdubbeling portfolio tegen 2030

| 16 november 2021
RWE investeert in verdubbeling portfolio tegen 2030

© RWE

Het Duitse energiebedrijf RWE heeft maandag haar plannen tot 2030 bekend gemaakt. Met de nieuwe strategie ‘Growing Green’ voert RWE het tempo enorm op en investeert het bruto 50 miljard euro in haar kernactiviteiten. Het bedrijf breidt daarmee haar portfolio uit met 25 gigawatt netto tot 50 gigawatt (GW). 

Tot 2030 zal RWE, dat onlangs een reorganisatie afrondde,  gemiddeld jaarlijks 5 miljard euro bruto investeren in gemiddeld 2,5 GW aan nieuwe nettocapaciteit. Voorheen streefde RWE ernaar haar totale nettocapaciteit met gemiddeld 1,5 GW per jaar te verhogen. De nieuwe doelstelling van 2,5 GW betekent een stijging van 70%.

Wind, zon, batterijen, waterstof en flexibele opwekking

De investeringen zijn gericht op de markten van Europa, Noord-Amerika en de regio Azië-Stille Oceaan en hebben betrekking op uitbreiding van de capaciteit van offshore en onshore wind, zon, batterijen, flexibele opwekking en waterstof.

Zo wil RWE tegen 2030 haar offshore windcapaciteit hier verdrievoudigen van 2,4 GW tot 8 GW. Voor wind- en zonne-energie op het land breidt RWE zijn geïnstalleerde opwekkingscapaciteit uit van 7 GW tot 20 GW; de nadruk ligt hier ruwweg fifty-fifty op de twee, zowel in Europa als in Noord-Amerika.  Daarbij wordt geprofiteerd van het bijzondere potentieel van zonne-energie: de capaciteit wordt opgevoerd van minder dan 1 GW tot 8 GW. Op het gebied van groene waterstof wil RWE tegen het einde van het decennium een eigen nettocapaciteit van 2 GW aan elektrolyser opbouwen. Met batterijopslag wil RWE de geïnstalleerde capaciteit verhogen van iets meer dan 0,6 GW tot 3 GW tegen 2030.

RWE zal vooral op zijn traditionele markten (Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux-landen) groeikansen voor flexibele elektriciteitsvoorziening benutten en bijdragen aan de voorzieningszekerheid door flexibele opwekkingscapaciteiten te bouwen. Met een geïnstalleerd vermogen van 14 GW exploiteert RWE momenteel de op één na grootste gasgestookte elektriciteitscentrales in Europa. Er zijn extra centrales gepland met een opwekkingscapaciteit van ten minste 2 GW, waarvoor een duidelijk stappenplan voor het koolstofvrij maken van centrales zal gelden. Bovendien zal voor alle bestaande centrales een stappenplan voor “groene conversie” worden uitgewerkt, aldus RWE.

RWE zal ook zijn handel in groene energiebronnen en zijn aanbod van energieoplossingen op maat voor grote klanten aanzienlijk uitbreiden. Het bedrijf wil ook nieuwe zakelijke mogelijkheden aanboren op het gebied van de invoer van waterstof en ammoniak, om de industrie in Europa te bevoorraden.

Gevolgen financiële positie

Als gevolg van de nieuwe strategie zal de gecorrigeerde EBITDA (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) in de kernactiviteiten aanzienlijk stijgen, tot een geplande 5 miljard euro in 2030, waarschijnlijk meer dan het dubbele van het cijfer voor het huidige boekjaar.

Ook op korte termijn ontwikkelt de winstsituatie van RWE zich goed; het bedrijf verhoogt daarom zijn huidige prognose voor het boekjaar 2022.

Verreweg het grootste deel van RWE’s investeringsprogramma zal worden gefinancierd uit haar sterke kasstromen uit operationele activiteiten. Dankzij haar uitstekende kredietwaardigheid en lage schuldniveau beschikt het bedrijf over voldoende financiële ruimte.

Michael Müller, Chief Financial Officer van RWE AG, licht toe: “Onze nieuwe strategie schetst niet alleen een duidelijk beeld van hoe ons bedrijf zich tussen nu en 2030 zal ontwikkelen; ze laat ook zien dat we financieel sterk staan en onze groene groei zullen financieren met groene fondsen. Ons groeiprogramma voegt waarde toe en is duurzaam.” Hij vervolgt: “We willen ook dat onze aandeelhouders profiteren van de groei van onze winst. Voor het boekjaar 2021 is het bedrijf van plan het dividend te verhogen tot 90 eurocent per aandeel. We zijn van plan om ons dividend de komende jaren op een bodem van 90 eurocent per aandeel te houden. Op lange termijn streven we naar een uitbetalingsratio aan onze aandeelhouders van 50% tot 60% van het aangepaste nettoresultaat.” Bron: RWE

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.