Siemens Gamesa order voor offshore windpark Hollandse Kust Noord bevestigd

| 16 februari 2021

Cross Wind, een project joint venture tussen Shell (aandeel 79,9%) en Eneco (aandeel 20,1%) voor het offshore windpark Hollandse Kust Noord (HKN), heeft Siemens Gamesa als leverancier gekozen met haar offshore windturbinetype SG11,0 – 200DD (11 MW vermogen, 200 m rotordiameter, Direct Drive). Het gaat om 69 windturbines met in totaal 759 MW vermogen. De order bevat ook onderhoud en service gedurende 15 jaar.

Voor Siemens Gamesa is het de eerste offshore windenergieorder van joint venture partner Shell en de tweede offshore windenergieorder van joint venture partner Eneco.
HKN is het derde offshore windparkproject in Nederland dat zonder opbrengstsubsidie van de geproduceerde stroom geveild werd.

De locatie van Hollandse Kust Noord is 18,5 km uit de kust van Egmont aan Zee gelegen en heeft een oppervlakte van 125 km2 (incl. veiligheids – en onderhoudszones) met waterdieptes tussen 15 en 28 m. De gemiddelde windsnelheid is 9,6 m/s op 125,5 m ashoogte van de windturbines. De windturbines worden geplaatst op monopile fundamenten met een diameter van 8,4 m. Verwacht wordt een opbrengst van 3,3 TWh/j (3.3 miljard kWh/j). Dit komt overeen met het stroomverbruik van 1 miljoen Nederlandse huishoudens gebaseerd op de voor Nederland gemiddelde stroomverbruik van 3.300 kWh/j/huishouden.

De offshore bouwwerkzaamheden zijn gepland voor 2023. Verwacht wordt dat het windpark nog in hetzelfde jaar in bedrijf gaat.

Tags: , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.