Sovjetmodel brokkelt draagvlak windmolens af

| 16 februari 2012
bron: BB

“De regie over plannen windturbines moet weer terug naar de provincies”, aldus Rein Munniksma gedeputeerde van de provincie Drenthe. Donderdag spreekt hij hierover met collega’s van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

“Het rijk is met de verkeerde volgorde gestart. Het plaatsen van windturbines zonder een visie. Het zogenaamde Sovjetmodel voor ruimtelijke planning welke de overheid de provincies oplegt. Op deze manier brokkelt het draagvlak voor de windturbines af”, aldus Munniksma. Het ministerie van I & M werkt aan een rijksstructuurvisie Wind op Land, maar is daar nog niet meer klaar.

Het ministerie van EL & I beoordeelt de aanvragen voor meer dan 100 MW grote windparken. Het rijk wil de regie houden over de omvangrijke plannen. Maar in Drenthe leidt dat er drie plannen liggen die samen een verdubbeling van capaciteit bewerkstelligen. Terwijl het 200 tot 280 MW aan windmolens wil realiseren.

De provincie Drenthe vindt dat veel te veel en is van mening dat dat anders moet. Het veroorzaakt veel weerstand onder de bevolking die de noodzaak van groene energie wel begrijpen, maar door de aanpak voelen ze zich buitenspel gezet.

“Drenthe is met vier gemeenten een gebiedsvisie Wind in Drenthe aan het maken. De partijen geven aan waar windmolenparken kunnen worden gerealiseerd en hoe groot deze mogen zijn. Middels driedimensionale maquattes op internet kunnen belangstellenden de verschillende modellen bekijken en reageren”, aldus Munniksma.

Wat Munniksma betreft kunnen provincies op deze manier prima zelf beoordelen welke plannen passen op hun grondgebied. Pas wanneer een provincie weigerachtig blijkt en geen bijdrage wil leveren aan de landelijke doelstelling van 6000 mw windenergie, komt het rijk met een coördinatieregeling weer in beeld, stelt Munniksma.

Volgens hem is voor deze werkwijze animo onder andere provincies. Donderdag bespreekt hij zijn plan binnen het IPO. Hij hoopt dat daarna een gezamenlijke brief namens de provincies naar Den Haag kan. ‘De teneur bij provincies is: Liever 5900 mw windenergie in goed overleg geregeld, dan 6000 met gezeur. Want het stopt niet daarna.

Ook in de toekomst moeten we verder met wind. Dan is draagvlak onontbeerlijk.’ Wel overleg Volgens minister Verhagen (EL&I) is er overleg met betrokken gemeenten en provincies over plannen die onder de rijkscoördinatieregeling vallen. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen.

 

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.