Statkraft mag definitief Windpark Vaanplein ontwikkelen

| 16 december 2022

De plannen van energiebedrijf Statkraft voor een nieuw windpark in de gemeente Barendrecht kunnen doorgaan. Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en Staatsbosbeheer hebben ingestemd met de definitieve gunning voor de ontwikkeling van het zogeheten Windpark Vaanplein aan Statkraft.

Het windpark is gepland op een van de percelen aan de Noordzijde van de A15 in de gemeente Barendrecht, dichtbij het verkeersknooppunt Vaanplein op de grens met Rotterdam-Zuid.  De grond voor dit windpark is eigendom van Staatsbosbeheer en in erfpacht genomen door het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Uit de tender die deze twee partijen hadden uitgeschreven kwam Statkraft eind december 2021 als winnaar naar voren. Naar verwachting gaat Statkraft hier twee of drie windturbines plaatsen.

“De plannen voor de ontwikkeling van het nieuwe windpark maken we in nauw overleg met de eigenaar en de erfpachter, maar ook met de gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden.” – Rob Smit, Head of Wind Development bij Statkraft Nederland

Pas nadat deze plannen zijn vormgegeven worden de bestemmingswijziging en de omgevingsvergunning aangevraagd. De doorlooptijd is afhankelijk van alle nog te doorlopen procedures.

Het gebied werd al in 2012 door de (voormalige) stadsregio Rotterdam aangewezen als mogelijke locatie om windenergie op te wekken. Eind 2017 heeft de provincie Zuid-Holland dit bevestigd met een besluit over deze en 15 andere locaties in de stadsregio waar één of meerdere windturbines moeten komen. Dat besluit is definitief.

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.