TenneT, Gasunie en Energinet onderzoeken mogelijkheden Nederlands-Deense offshore energie-hub

| 16 december 2020

© TenneT

Nederland en Denemarken onderzoeken een gezamenlijke energiehub op de Noordzee. De beiden landen hebben een intentieovereenkomst getekend waarin zij TenneT, Gasunie en Energinet als uitvoerende partijen voor aanvullende analyses aanwijzen. Op basis van de analyses nemen de landen vóór 2022 een beslissing of het voortzetten van deze samenwerking opportuun is.

In juni 2020 heeft minister Wiebes een Memorandum of Understanding (MoU) met de Deense minister Jørgensen van Klimaat, Energie en Nutsbedrijven ondertekend waarin verschillende thema’s aangaande energiebeleid zijn geïdentificeerd waarbij de landen graag nauw samenwerken.

Energie-hub
Een belangrijk thema is samenwerking op het gebied van offshore energie-hubs in de Noordzee. Dergelijke ‘hubs’ zijn aanlandmogelijkheden in zee (via een kunstmatig zandeiland, een platform, of een andere fysieke vorm) voor offshore windparken, waarbij vanaf deze ‘centrale’ hubs de energie in de vorm van elektronen of zelfs, na elektrolyse, in de vorm van (waterstof)moleculen naar verschillende landen getransporteerd kan worden. Denemarken wil namelijk in 2030 twee energiehubs hebben, waarvan 1 in de Noordzee. Op deze hub zou in eerste instantie een capaciteit van 3 GW aan offshore windparken moeten kunnen aansluiten in 2030, maar de intentie is om dit op de lange termijn tot 10 GW uit te breiden. Omdat Denemarken deze hoeveelheden naar verwachting in 2030 niet zelf kwijt kan, wordt ingezet op een internationale component bij deze hub in de vorm van interconnectie.

In een aanvullende MoU is tussen de twee landen afgesproken dat er aanvullende analyses uitgevoerd worden door TenneT , Energinet en Gasunie over de gezamenlijke ontwikkeling van een energie-hub in de Noordzee voor het aansluiten van offshore windparken. De studies hebben o.a. betrekking op zaken als de verdeling van RE-shares en kosten, het ontwerp van de elektriciteitsmarkt, de technologische opties voor de elektrische systemen, Power-to-X, enz.

De 3 partijen zijn ook al partners in het North Sea Wind Power Hub consortium. Dit consortium is al jaren bezig met conceptontwikkeling en onderzoek naar kunstmatige eilanden op zee waarop meerdere grote transformatorstations kunnen komen om offshore windparken aan te sluiten.

Op basis van die analyses moet vóór 2022 door Nederland en Denemarken een beslissing genomen worden of het voortzetten van deze samenwerking opportuun is. De energie-hub zou dan in 2030 of zo snel mogelijk daarna gerealiseerd moeten worden.

Denemarken heeft ook een overeenkomst met Duitsland getekend voor mogelijke energiehubs in de Noordzee en Oostzee.

 

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.