Topwind installeert Bat Protection System bij windturbines

| 16 september 2014

Topwind heeft een prototype van het Bat Protection System (BPS) geïnstalleerd. Het systeem, dat door Topwind is ontworpen, detecteert door middel van een hoogwaardige ultrasoon sensor de aanwezigheid en activiteit van vleermuizen bij windturbines. De vleermuis is een beschermde diersoort.

Op locaties waar het aannemelijk is dat vleermuizen aanwezig zijn, kan bij de vergunningverlening een ontheffing verkregen worden. Hierbij is het verplicht om vleermuizen te monitoren en te registreren. Topwind heeft op aanvraag van een klant die met deze situatie geconfronteerd werd, het BPS ontworpen.

Na een periode van nauwe samenwerking tussen ecologen, vleermuisdeskundigen en de engineers van Topwind is het eerste BPS geïnstalleerd. Vleermuizen navigeren door middel van het uitzenden en opvangen van ultrasone signalen. Vanwege de hoge frequentie zijn de signalen niet waar te nemen door het menselijk oor.

Het BPS vangt door middel van een hoogwaardige ultrasoon sensor de signalen wel op, filtert de ruis, en maakt de geluiden hoorbaar en zichtbaar. De waargenomen activiteiten worden opgeslagen zodat per locatie de activiteiten geregistreerd en geanalyseerd kunnen worden. Het Bat Protection System kan standalone geleverd worden of kan worden geïntegreerd met het Ice Prevention System van Topwind.

vleermuis

Lees meer

Bron: Topwind

Tags: , , , , , , ,

Category: Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.