VVD en CDA hebben andere mening

| 16 maart 2010

Vandaag is door een aantal energie-experts van zeven politieke partijen een plan gepresenteerd voor de versnelde verduurzaming van de Nederlandse economie.
In het rapport “Nederland krijgt nieuwe Energie” worden o.a. de volgende voorstellen gedaan:

  • niet 2 maar 3 procent per jaar energie besparen
  • 7% groei per jaar van duurzame energie
  • in 2050 Nederland vrij van fossiele brandstoffen
  • geen nieuwbouw van kolen- en kerncentrales
  • geen overheidsbijdragen aan CCS
  • concentratie van de energietransitie bij een ministerie
  • opstellen van een Deltawet voor nieuwe energie
  • wettelijk vastleggen van een toenemend aandeel duurzame energie voor energiebedrijven

De milieuexperts van VVD, CDA, PvdA, D66, Groenlinks, ChristenUnie en SGP bieden het rapport vanmiddag aan de fractievoorzitters aan. Die van de VVD zal er echter niet bij zijn. Volgens een bericht in De Pers ontwikkelt de VVD een eigen energieprogramma en zei energiewoordvoerder Halbe Zijlstra dat de VVD-er in de werkgroep niet namens de partij actief was. Hij liet weten dat zijn partij op geen enkele wijze met het „geitenwollensokkeninitiatief” van de andere partijen moet worden gelieerd. Er was dan ook niemand van de liberalen die het rapport in ontvangst nam. Fractievoorzitter Mark Rutte zei in het TV-debat voor de gemeenteraadverkiezingen nog dat windmolens niet op wind maar op subsidie draaien en dat daar maar eens een eind aan moet komen.

CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel relativeerde bij het in ontvangst nemen van het verslag de eensgezindheid bij de politieke partijen. Hij wil de optie van kernenergie openhouden en is ook voorstander van opslag van CO2 onder de grond. „Ik hoor te vaak of-of. Ik ben meer voor en-en.” Volgens Van Geel is het niet goed als dit soort onderwerpen teveel zijn „losgezongen van de politiek”. „Dat is fout, want je krijgt het dan op een zeker moment als een boemerang terug.”

Alle documenten zoals persbericht en het rapport staan o.a. bij: Duurzaamheidsoverleg.nl .

Bericht in De Pers 16-3-2010 en Trouw-Groen-16-3.

Video’s over de presentatie en de reacties van Diederik Samsom e.a. staan bij new-energy.tv.

Gisteren publiceerde Milieudefensie een 10-puntenplan voor het klimaat: Klimaatklapperplan Milieudefensie, 15-3-2010

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.