WindEurope lanceert rapport over rol van wind in economisch herstel in Europe

| 16 oktober 2020

© WindEurope

Vanochtend presenteerde WindEurope online haar nieuwe rapport: ‘Wind Energy and economic recovery in Europe – How wind energy will put communities at the heart of the European recovery”. Hierin wordt uitgelegd hoe windenergie kan bijdragen aan economisch herstel van de Europese economie en hoe lokale gemeenschappen kunnen profiteren van windenergie.

Volgens het rapport is de Europese windindustrie op dit moment goed voor ongeveer 300.000 banen waarvan 75% gerelateerd aan wind op land. De industrie heeft een jaaromzet van 60 miljard EUR waarvan 37 miljard EUR bijdraagt aan het bruto nationaal product (BBP) van de Europese Unie (EU).

Elke nieuwe turbine die in Europa wordt geïnstalleerd, genereert gemiddeld 10 miljoen EUR aan economische activiteit, verspreid over de 248 fabrieken in Europa die turbines en componenten produceren – en allemaal betrokken bij planning, constructie, logistiek en R&D. Op dit moment speelt de Europese windindustrie een toppositie op internationale vlak. Vijf van ’s werelds top 10 turbinefabrikanten zijn Europees – en samen hebben ze een wereldwijd marktaandeel van 42%.

De windindustrie heeft zich tijdens de COVID-19 pandemie veerkrachtig getoond maar staat op dit moment wel op een belangrijk kruispunt aldus WindEurope CEO Giles Dickson

Volgens Dickson zal investeren in wind Europa helpen zijn economie te resetten en tevens de markleiderspositie te behouden. Er is een pijplijn van nieuwe projecten om te realiseren. Als regeringen hun nationale energie- en klimaatplannen (NECP’s) volledig uitvoeren, zal Europa in 2030 meer dan twee keer zoveel windenergiecapaciteit hebben als nu, 397 GW. De banen in de wind zullen tegen 2030 met 50% groeien naar 450.000. Tevens zal wind 30% van het Europese elektriciteitsverbruik uitmaken (tegenover 15% nu) en ​​€ 50 miljard bijdragen aan het bbp van Europa.

Dit kan volgens Dickson echter alleen gebeuren op voorwaarde dat regeringen hun plannen correct uitvoeren. De NECP’s zullen in de huidige status echter moeite hebben om dit waar te maken. Zo zouden ze onvoldoende zicht geven op wanneer en hoe overheden nieuwe windparken gaan veilen en wordt het proces om vergunningen voor windparken te krijgen nog niet voldoende vereenvoudigd. Als dit niet verbetert, zal Europa niet voldoende nieuwe windcapaciteit krijgen en zou dit zelfs tot een verlies van banen leiden: 20.000 ten opzichte van dit moment, aldus Dickson.

Centrale rol voor burgers en gemeenschappen
Het rapport benadrukt tevens de centrale rol van burgers en gemeenschappen in de energietransitie. Windenergie zou hierbij een sleutelrol spelen. Windenergie betaalt in heel Europa jaarlijks 5 miljard EUR aan belastingen aan de EU, waarvan 1 miljard EUR aan lokale belastingen en andere lasten die aan lokale gemeenschappen ten goede komen. Volgens het rapport halen veel gemeentes in Europa meer dan 10% van hun budget uit lokale windmolenparken. Daarnaast betalen windparkontwikkelaars zelf ook rechtstreeks aan gemeenschappen en lokale organisaties, denk aan de omgevingsfonds, bieden ze voordelen in natura of bieden deelname in een lokale windpark.

In het rapport geeft de Europese windorganisatie aan de hand van 14 praktijkvoorbeelden vanuit Europe hoe lokale gemeenschappen kunnen profiteren van windenergieprojecten. Een van de praktijkvoorbeelden is Windpark Zeewolde.

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.