Windpark Ferrum, Royal HaskoningDHV en Vattenfall sluiten tienjarige Corporate Power Purchase Agreement

| 16 juli 2020

© Vattenfall

Windpark Ferrum, Royal HaskoningDHV en Vattenfall zijn een zogeheten ‘Dutch Corporate PPA Collective’ aangegaan. Gedurende 10 jaar  neemt Royal HaskoningDHV energie af van Windpark Ferrum. Op tijden dat het windpark niet voldoende produceert vult Vattenfall deze aan met stroom van andere duurzame bronnen.

Windpark Ferrum bestaat uit 3 windturbines op het bedrijfsterrein van Tata Steel in IJmuiden. Gekozen is voor Enercon E92 windturbines met een geïnstalleerd vermogen van 2.35 MW. De turbines hebben een ashoogte van 85 m en een tiphoogte van 131 m. In juni 2019 is het startsein gegeven voor de bouw van het bouw. In mei dit jaar is de bouw afgerond en is de testfase ingegaan. Het park is eigendom van Infinergy en Windcollectief Noord-Holland B.V., een initiatief van een windenergiecoöperatie en particuliere windturbineexploitanten in Noord-Holland.

Het windpark heeft een opgesteld vermogen van 7 MW, goed voor een jaarlijkse stroomproductie van ongeveer 25 GWh. Via Garanties van Oorsprong (GvO’s) wordt daarvan zo’n 4 GWh gereserveerd voor vier kantoren van Royal HaskoningDHV. De resterende 21 GWh zijn beschikbaar voor bedrijven en organisaties die zich willen aansluiten bij dit zogeheten ‘Dutch Corporate PPA Collective’. Hiermee wordt een CPPA ook voor middelgrote stroomverbruikers een stuk toegankelijker.

Via een door Vattenfall ontwikkeld online dashboard kan Royal HaskoningDHV realtime inzien in welke mate het windpark voorziet in de stroomvraag. Op verschillende schermen kunnen werknemers en bezoekers binnenkort zien hoeveel groene energie van het windpark er op elk moment wordt gebruikt.

Tjiwolt Wierda, directeur Windpark Ferrum
“Dit initiatief biedt de mogelijkheid om duurzame energie van specifieke wind- en zonneprojecten direct aan te kunnen bieden aan middelgrote Nederlandse bedrijven. De energiebehoefte per bedrijf ligt daar lager dan die van de grote multinationals, die in hun eentje de productie van een heel windpark absorberen. Royal HaskoningDHV is vanaf het begin bij de ontwikkeling van Windpark Ferrum betrokken geweest en we vinden het geweldig om hen aan boord te hebben. De deur staat nu open voor andere bedrijven om ook mee te doen en hun energiegebruik te vergroenen. Natuurlijk kunnen andere organisaties ook instappen, zoals overheidsinstanties en scholen bijvoorbeeld. Het potentieel van het corporate PPA collectief is volgens ons enorm.”

Frits Smedts, director Services Royal HaskoningDHV
“Royal HaskoningDHV adviseert bedrijven en organisaties bij het verduurzamen en verminderen van hun energieverbruik. Voor zover er restverbruik overblijft kan Royal HaskoningDHV deze bedrijven en organisaties adviseren hoe dit zo groen mogelijk in te vullen. Bijvoorbeeld door de groene stroom rechtstreeks af te nemen van een windpark zoals wij nu doen voor een aantal van onze Nederlandse kantoren.”

Eric Suichies, hoofd Markets Vattenfall
“Door de directe koppeling met de bron en het inzichtelijk maken van de productie daarvan, krijgt de verhouding tussen opwek en verbruik meer betekenis, wat helpt bij het maken van keuzes om verder te verduurzamen.”

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.