Windpark Nij Hiddum-Houw in Friesland stapje dichterbij

| 16 september 2016

Het windpark Nij Hiddum-Houw is weer een stap dichterbij. Afgelopen dinsdag is door Gedeputeerde Staten van Fryslân  de startnotitie besproken die in oktober door de provincie wordt behandeld.  Het aantal windturbines en de hoogtes liggen nog niet vast. Er worden eerst verschillende opstellingen onderzocht. Als alles loopt zoals de provincie graag wil, dan is het windpark in augustus 2020 klaar.

Windpark Nij Hiddum-Houw is een initiatief van Nuon Development BV en de plaatselijke partijen Windpark A7 BV en Brouwer Windturbines BV. Provinciale Staten lag de globale locaties in december 2014 vast.

Na het opruimen van ongeveer 6 megawatt aan bestaande molens moet op deze locaties 36 megawatt extra windvermogen ontstaan. Het park krijgt dus een vermogen van ongeveer 42 megawatt. De provincie zal, samen met de initiatiefnemers, de omgeving nauw betrekken bij de planvorming. Door informatiebijeenkomsten, inspraakavonden en persoonlijk contact.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.