96 ontslagen bij ECN

| 17 januari 2011
bron: ECN

Op 14 januari hebben 96 medewerkers te horen gekregen dat zij worden ontslagen bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten. Dat is een direct gevolg van het wegvallen van een onderzoeksubsidie van 8 miljoen euro van de rijksovverheid.

Met de vakbonden is overeenstemming bereikt over het Sociaal Plan. De OR van ECN heeft hierover positief geadviseerd. ECN zet alles op alles om de ontslagen medewerkers zo snel en goed mogelijk naar nieuw werk elders te brengen en een deel van de kennis te behouden, onder andere door het onderbrengen van bedrijfsactiviteiten bij andere partijen.

Het stopzetten van de subsidie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) betekent voor ECN ook dat inkomsten uit samenwerkingsprojecten en opdrachten zullen wegvallen. Dit leidt tot een omzetverlies in 2011 van in totaal 13 miljoen euro. Ondanks kostenbesparing en bezuinigingen is er aan 96 mensen ontslag aangezegd.

Een aantal hiervan zal per direct stoppen met de werkzaamheden. ECN gaat zich nu concentreren op een aantal hoofdactiviteiten en expertisegebieden waarin de organisatie een sterke (inter)nationale positie heeft. Met de vakbonden heeft ECN overeenstemming over het Sociaal Plan waarbij de nadruk ligt op begeleiding van vertrekkende medewerkers bij het vinden van een andere baan.

ECN heeft voor dit intensieve bemiddelingstraject een gespecialiseerd bureau ingeschakeld. Daarnaast onderhandelt ECN met een aantal externe partijen over de overdracht van bepaalde onderzoeksactiviteiten, zodat tenminste een deel van de hoogwaardige kennis voor de maatschappij behouden blijft.

Overgedragen dan wel afgebouwd worden de onderzoeksprogramma’s op het gebied van smart grids, gebouwde omgeving (met uitzondering van warmtemanagement), brandstofcellen en waterstof. ECN heeft een breed onderzoeksportfolio op het gebied van duurzame energietechnologie. In 2011 zal ECN een nieuwe programmastrategie ontwikkelen met focus op en versterking van de hoofdactiviteiten windenergie, zonne-energie, biomassa, duurzame warmte- en procestechnologie, en beleidstudies.

Category: Bedrijven, Overheid, Subsidie

Reacties zijn gesloten.