Allseas en Heerema geselecteerd voor transport en installatie van 14 2GW offshore stations

| 17 mei 2023

Allseas en Heerema Marine Contractors zijn door TenneT geselecteerd voor het transport en de installatie van ten minste veertien 2 GW offshore platforms. De veertien converterstations van 2 GW zullen worden geïnstalleerd in het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee.

Pioneering Spirit installeert DolWin Kappa topside

TenneT sloot hiervoor een raamovereenkomst af met de partijen. Deze heeft betrekking op ten minste achtentwintig slots tot 2031; veertien slots voor transport en installatie van een jacket en veertien slots voor transport en installatie van een topside.

Bekende, ervaren installatieschepen

Heerema zal de Semi-Submersible Crane Vessel (SSCV) Sleipnir en een eigen “floatover-barge” inzetten, Allseas zal zijn single-lift installatieschip Pioneering Spirit gebruiken voor de installatie van de jackets en topsides. Beide schepen zijn de afgelopen jaren diverse malen ingezet voor de installatie van jackets en topsides voor TenneT in de Nederlandse en Duitse Noordzee. Heerema heeft ongeveer 60% van de beschikbare slots toegewezen gekregen en Allseas ongeveer 40%. Slots voor toekomstige projecten na 2031 kunnen aan de toegekende contracten worden toegevoegd. De toegekende slots zijn niet gekoppeld aan specifieke 2 GW projecten. De HVDC-leveranciers die de jackets en topsides voor TenneT bouwen (Hitachi Energy/Petrofac, GE/Sembcorp, GE/McDermott en Siemens/Dragados) kunnen kiezen uit de leveranciers waarbij Heerema en Allseas zowel jackets als topsides kunnen installeren.

Boskalis zal optreden als onderaannemer van Allseas en speciaal voor het 2GW-Program één of twee nieuwe transportschepen bouwen die zullen voldoen aan de strengste toekomstige wettelijke normen inzake duurzaamheid en emissies.

Sleipnir installeert Hollandse Kust zuid beta jacket

Europese marktspelers

Tim Meyerjürgens, COO bij TenneT: “Met deze overeenkomst stellen we wereldwijd zeetransport en de zwaarste offshore installatiecapaciteit in de markt veilig voor onze HVDC-partners en breiden we tegelijkertijd de transportcapaciteit in de markt uit. We zijn er trots op dat we de raamovereenkomsten met deze Nederlandse en Zwitsers-Nederlandse leveranciers hebben ondertekend. Deze Europese partners bewijzen eens te meer dat zij wereldwijd marktleider zijn op het gebied van offshore transport en installatie. Zij beschikken over het materiaal om projecten van een dergelijke omvang veilig en succesvol uit te voeren.”

Bereidheid tot investeren

Onlangs heeft TenneT raamovereenkomsten gegund voor de civiele werken voor de landstations in Nederland, offshore en onshore converterstations en de kabelverbindingen van de veertien 2 GW projecten in Nederland en Duitsland. De nieuwe aanbestedingsaanpak versnelde het proces, waarbij in korte tijd met alle leveranciers afspraken zijn gemaakt. Marco Kuijpers, Director Large Projects Offshore bij TenneT: “Met de samenwerkingswaarden in deze langlopende overeenkomsten bieden we een sterke basis voor een succesvolle uitvoering van de projecten. Deze contracten geven planningszekerheid en voorspelbaarheid aan onze leveranciers, die zij nodig hebben om te kunnen investeren.”

Pieter Heerema, President bij Allseas: “We zijn verheugd dat de superieure single-lift technologie van Allseas is geselecteerd om TenneT te helpen haar ambitieuze 2GW Program te realiseren en een sleutelrol te spelen in de energietransitie van Europa. Toen mijn vader, Edward Heerema, in 1987 het single-lift concept bedacht, kon niemand vermoeden dat het vier decennia later zou worden ingezet voor een baanbrekend offshore energieproject van zo’n strategisch belang. De unieke transport- en installatiecapaciteit van de Pioneering Spirit is met groot succes gebruikt voor de levering van kritieke assets voor offshore-windprojecten in heel Europa. Dankzij de grote hefcapaciteit en het hoge werkvermogen van het schip kunnen de installaties het hele jaar door veilig worden uitgevoerd, waardoor maximale flexibiliteit in de enorme en complexe bouwschema’s wordt gecreëerd. We kijken ernaar uit om onze relatie met TenneT te versterken en aan de slag te gaan met dit prestigieuze project.”

Jeroen van Oosten, Chief Commercial Officer van Heerema: “We zijn er trots op dat we zijn geselecteerd om samen met TenneT schone energie te leveren voor Nederland en Duitsland. De toekenning van deze raamovereenkomst is een belangrijk voorbeeld van de voordelen van op vertrouwen gebaseerde partnerschappen tussen opdrachtgevers en aannemers. Om ervoor te zorgen dat aan de vraag naar schone energie wordt voldaan, moet de nadruk blijven liggen op samenwerking en toekomstgerichte overeenkomsten die de noodzaak erkennen om transport- en installatiecapaciteit veilig te stellen.”

Achtergrond

België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk hebben de Verklaring van Oostende ondertekend tijdens de Noordzee-energietop in april 2023. In deze verklaring kwamen de landen overeen om tegen 2030 gezamenlijk ten minste 120 gigawatt (GW) aan offshore windenergiecapaciteit te installeren. TenneT, Europa’s toonaangevende transmissiesysteembeheerder op zee, zal ongeveer een derde van dit volume voor zijn rekening nemen, oftewel 40 GW aan netaansluitingen. Daartoe bouwt TenneT in Duitsland en Nederland offshore netaansluitingssystemen met elk een totale capaciteit van 20 GW. Bron: TenneT

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.