Besluit Flevoland: meer MW’s met minder windmolens

| 17 oktober 2013

‘Go’ voor nieuwe generatie windparken in Flevoland

Molenaars, grondeigenaren en bewoners van het landelijk gebied in Flevoland mogen de komende tijd projectplannen gaan opstellen om een nieuwe generatie windparken te realiseren. Dit moet de basis gaan vormen voor een regioplan dat moet leiden naar een mooier landschap met minder molens, meer duurzame energie en een structurele economische stimulans. Dit besluit nam de stuurgroep Regioplan Windenergie Zuidelijk & Oostelijk Flevoland afgelopen week. Het doel is : meer MW opwekken met minder molens.FrieslandCampina

Om de activiteiten van FWF te ondersteunen heeft de provincie Flevoland een financiële bijdrage van 340.000 euro aan FWF toegekend. De bijdrage is afkomstig uit het Europese landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) is een Europees subsidieprogramma dat projecten ondersteunt die uiteindelijk moeten leiden tot een mooier, vitaler en leefbaarder platteland. Meer informatie over de Europese plattelandsprogramma’s in Flevoland is te vinden op de pagina

Lees hier het originele bericht.

Bron: Flevoland

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.