Bestemmingsplan Windpark Elzenburg – De Geer opnieuw vastgesteld

| 17 december 2021
Bestemmingsplan Windpark Elzenburg-De Geer opnieuw vastgesteld

Impressie Windpark Elzenburg – De Geer. Bron: Windpark Elzenburg – De Geer

Donderdagavond 16 december heeft de Gemeenteraad van Oss opnieuw unaniem het bestemmingsplan voor Windpark Elzenburg – de Geer vastgesteld. Naar verwachting verleent het college van burgemeester en wethouders op 17 december 2021 de omgevingsvergunningen. 

Windpark Elzenburg – de Geer is een initiatief van Pure Energie en De Wachtmeesters. Het plan is voor vier windturbines met een maximale tiphoogte van 210 meter op het gelijknamige bedrijventerrein. Deze worden evenredig in twee deelparken gebouwd: deelpark ‘Pure Energie’  en deelpark ’Gemeente Oss’ maar qua uitstaling vormt het windpark straks één geheel. Coöperatieve Energie Service Collectief Oss (Escoss) gaat het deelpark ‘Gemeente Oss’ beheren. Escoss heeft hiervoor een nieuwe exploitatie BV opgericht onder de naam “De Wachtmeesters”.

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Oss het bestemmingsplan “Windmolenpark Elzenburg – De Geer” vastgesteld. Op 1 augustus 2019 heeft het College van Oss twee omgevingsvergunningen verleend.

Uitspraak Raad van State

Volgend op een hoger beroep heeft de Raad van State echter in juli 2021 het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor het windpark op enkele juridisch-technische gronden vernietigd. De Gemeente Oss en de Provincie Noord-Brabant hebben hierna samengewerkt om deze juridisch-technische tekortkomingen te herstellen.

Inhoudelijk is het bestemmingsplan niet gewijzigd. De commissie ruimte heeft het plan daarom meteen als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 december 2021.

Het plan is om het windpark in 2023 te realiseren. De windturbines zullen na inbedrijfstelling naar verwachting jaarlijks gezamenlijk ongeveer 50 miljoen kilowattuur elektriciteit opwekken. Voor beide deelparken zijn participatieovereenkomsten getekend met de gemeente Oss. Pure Energie en De Wachtmeesters BV storten jaarlijks 50 eurocent per opgewekte MWh van hun windturbines in een Omgevingsfonds. Naast het Omgevingsfonds wordt er een Duurzaamheidsfonds opgericht waarin de twee initiatiefnemers een bijdrage in storten. Bron: Windpark Elzenburg – De Geer

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.