Brandenburg wil turbines 1 km van woning

| 17 juni 2009

De aan te houden afstand van windturbines tot “hindergevoelige bestemmingen”, zoals woningen, is overal maar vooral in dicht bevolkte gebieden een lastig item. De normstelling is vooral voor geluid gecompliceerd en sluit hinder niet uit en ook niet dat men de molens op geen enkel moment zal kunnen horen. 

De beleving is nog subjectiever. Steeds vaker worden nu voorstellen gedaan om, los van de wettelijke voorschriften en/of aanvullend, bepaalde minimum afstanden te gaan hanteren welke wat meer zekerheid geven.

In Nederland wordt momenteel gesleuteld aan nieuwe regelgeving voor geluid maar tegenstanders nemen daar al bij voorbaat geen genoegen mee. Volgens hen (Nationaal Kritisch Platform Windenergie, NKPW) wijst praktijkonderzoek (o.a. Rijksuniversiteit Groningen) er op dat pas op meer dan 1.500 meter voldoende problemen worden voorkomen.

De deelstaat Ontario heeft een voorstel gelanceerd om minimaal 550 meter aan te houden voor 1-5 turbines welke het laagste geluidniveau hebben. Voor 15 turbines zou dat kunnen oplopen tot 1.500 meter. Woordvoerders van de industrie stellen dat daarmee alle windprojecten in zuidelijk Ontario om zeep zouden worden geholpen.

Ook in Duitsland klinkt al enige tijd de roep om grotere afstanden. Deelstaat Brandenburg heeft nu besloten om een minimale afstand van 1.000 meter tot de dichtst bijzijnde turbine van een park aan te bevelen. Dat is aanzienlijk meer dan volgens de normen voor geluid vereist is (afhankelijk van aantal en grootte van turbines veelal tussen de 300 en 600 meter), maar wordt nu wenselijk geacht om het draagvlak voor projecten groter te maken, procedures te vermijden en weerstand voor te zijn.

Een burgerinitiatief in Brandenburg had onlangs 27.000 handtekeningen verzameld tegen de verdere uitbouw van het windvermogen en eiste een minimale afstand van 1.500 meter. Volgens het deelstaatministerie zou dan echter nog maar 0,5% van het landoppervlak beschikbaar blijven. Om het duurzame energiedoel van de deelstaat te halen (20% duurzame energie in 2020) is echter 2% oppervlak voor windenergie nodig.

De deelstaat heeft overigens geen wettelijke bevoegdheden voor deze regelgeving maar adviseert de 1.000 meter nu nog eens met klem aan de regionale overheden bij de vaststelling van de “Deelplannen Wind”. Door een flink aantal wordt de norm overigens nu al gehanteerd. De deelstaatvoorzitter van de landelijke branchevereniging Bundesverband Windenergie (BWE) meldt dat 800 meter ook al een werkbare afstand zou zijn.

Daarbij ontstaat volgens hem nog maar de helft van de geluidbelasting welke wettelijk is toegestaan, ook bij meerdere turbines. Brandenburg heeft na Nedersaksen het grootste opgestelde windvermogen (3.767 MW) waarmee nu 30% van het stroomverbruik wordt gedekt.
(Neue Energie, juni 2009)

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.