Buurtbewoners vechten tegen windmolens Doetinchem

| 17 oktober 2016

Bewoners in Doetinchem zijn tegen het plan van Waterschap Rijn en IJssel om binnen een straal van 1 km van woningen windturbines te bouwen. Dat meldt Stad Doetinchem. 

Los van de overlast die men vreest is het de vraag of windenergie een goede oplossing is voor het streven om in 2030 energie-neutraal te zijn, zo weten ook de initiatiefnemers van de protestbeweging, bestaande uit buurtbewoners.
Enkele woordvoerders van de protestgroep wijst op de concrete bezwaren tegen het plan en de aanpak van het Waterschap. “De informatieavonden die door het Waterschap zijn georganiseerd werden in veel gevallen helemaal niet of op het laatste moment bij de belanghebbenden aangediend. De opkomst was dan ook slecht.

Wij hebben daarom een eigen onderzoek opgezet. Wij hebben alle bewoners binnen een cirkel van 1.000 meter benaderd met een vragenlijst. De respons was aanzienlijk en de conclusies die daaruit getrokken kunnen worden zijn veelbetekenend.”

 

Lees meer

Bron: Stad Doetinchem

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.