Drents college uit zorgen

| 17 november 2011
bron: Provincie Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenrthe maakt zich ernstige zorgen over buitensporigheid en de samenhang van de ingediende plannen voor windparken in de Drents-Groningse Veenkoloniën. Om de onrust in het gebied in te perken pleit het college voor een gecombineerde beoordeling van alle lopende windparkinitiatieven in de Veenkoloniën..

Het college wil ruimte voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij een goede afweging plaatsvindt waar windmolens geplaatst kunnen worden. Op dit moment liggen er drie initiatieven bij het Rijk, waarvoor de rijkscoördinatieregeling van toepassing is. De rijkscoördinatieregeling beoordeelt de initiatieven afzonderlijk van elkaar. In Drenthe behelst het plan Oostermoer 120 tot 150 Megawatt (MW) en de Drentse Monden 350 tot 450 MW.

Daarnaast beseft het college dat er vlak over de grens in de provincie Groningen ook een plan in ontwikkeling is, de N33, van meer dan 120 MW. Gedeputeerde Rein Munniksma vindt het aantal Megawatts veel te hoog in verhouding met de 6.000 megawatt die landelijk is afgesproken. “Drenthe is niet bij uitstek de geschikte provincie voor windenergie. Wij hebben aangeboden om maximaal 200 tot 280 MW te realiseren. In de gebiedsvisie Windenergie willen we samen met de betrokken gemeenten een juiste afweging maken tussen de landschappelijke waarden, de leefbaarheid en het economisch belang. Het willen realiseren van zo’n 10% van de landelijke opgave in een beperkt deel van de Drentse Veenkoloniën is wat mij betreft niet realistisch,” aldus Munniksma.

Het gebiedsgericht beoordelen van de initiatieven in de Veenkoloniën is volgens gedeputeerde Tanja Klip-Martin een vereiste om een samenhangend oordeel te kunnen vellen over de effecten voor de leefomgeving. “Op deze manier zijn de belangen van het gehele gebied onvoldoende gewaarborgd. Onze visie is alleen zinvol als we de processen als een totaalplaatje benaderen.

Dat levert misschien nog geen draagvlak op, maar kan in ieder geval bijdragen aan acceptatie. Drie aparte projecten levert chaos op en gaat voorbij aan de provinciale ruimtelijke en sociaal-economische belangen,” zo licht Klip toe.

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.