Drukte op de Noordzee ter voorbereiding op offshore wind

| 17 mei 2023

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen op dit moment en in de komende periode meerdere schepen verschillend onderzoek in aangewezen windgebieden op de Noordzee. Met de gegevens uit deze bodem-, wind- en wateronderzoeken maken windparkontwikkelaars plannen en ontwerpen voor windparken op zee.

Bron: Rijksoverheid

Bodemonderzoek

Vanaf mei 2023 varen in opdracht van RVO 4 schepen van Fugro op de Noordzee. Zij doen onderzoek naar de condities en de samenstelling van de bodem. Na de ondiepe bodemmonsters van deze schepen zal een ander schip diepere monsters nemen. Deze monsters worden opgehaald van een diepte van 60 meter. De schepen brengen de ondergrond in kaart. Dit helpt bij het ontwikkelen van de fundatie van de windturbines en de kabels die hier komen te liggen.

Wind- en wateronderzoek

Tegelijk met de bodemonderzoeken vinden ook wind- en waterstudies plaats. GEOxyz en RPS voeren deze onderzoeken uit. Dit gebeurt met de modernste technieken, zoals drijvende lasers (LiDARs) voor het bepalen van windsnelheden. Hiermee lopen RVO en Nederland internationaal voorop. De komende tijd voeren GEOxyz en RPS in opdracht van RVO 5 meetcampagnes uit, met ieder 2 meetboeien die in de Noordzee liggen. Deze meten de windsnelheden binnen een gebied, maar ook welk effect de windparken op elkaar hebben. De campagnes duren 2 jaar per windenergiegebied.

De wind- en watermetingen helpen bij een zo precies mogelijke opbrengstberekening van een windpark. Verder helpen de bodemonderzoeken en de golf- en stromingsmetingen bij het maken van een ontwerp voor een windpark.

Achtergrond

Sinds 2015 voert RVO metingen voor toekomstige windparken uit. Dit zal de komende jaren nog voortduren. In 2030/2031 wil Nederland namelijk voor 21 GW geïnstalleerd vermogen aan windenergie op zee hebben staan. De Rijksoverheid laat de onderzoeken centraal uitvoeren. Hierdoor is volgens RVO de kwaliteit van de data van de onderzoeken sterk verbeterd en zijn de kosten van windenergie op zee in de afgelopen jaren flink verlaagd.

Tags: , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.