Duitse windindustrie: meer nodig dan alleen planning voor uitbreiding offshore wind

| 17 januari 2023

Rotorblad installatie bij Kaskasi OWP© RWE AG | Matthias Ibeler

Gisteren presenteerde de Duitse offshore windindustrie de actuele uitbreidingscijfers voor offshore windenergie vanaf 2022. Om de doelstellingen voor 2030 te kunnen halen is volgens de windindustrie meer nodig dan alleen plannen.

Volgens de cijfers zijn vorig jaar in het Kaskasi-project 38 offshore windturbines met een gezamenlijk vermogen van 342 MW op het net aangesloten. Dit betekent dat in totaal 1.539 offshore windturbines met een totale capaciteit van 8.100 MW elektriciteit leveren vanuit de Duitse Noord- en Oostzee.

Bovendien waren tegen het einde van het jaar alle 27 funderingen voor Arcadis Ost 1 geïnstalleerd, waarvan er al negen zijn uitgerust met offshore windturbines. Arcadis Ost 1 zal naar verwachting in het lopende jaar worden voltooid en in bedrijf gesteld worden.

Voor de komende jaren verwacht Deutsche WindGuard hogere nieuwbouwcijfers voor de sector. De projecten voor realisatie van de 2023-tenders waarbij in totaal 8.800 MW wordt aanbesteed vinden plaats vanaf 2028.

30 GW offshore wind in 2030

In de komende 8 jaar moet Duitsland echter nog ongeveer 22 GW aan offshore windcapaciteit toevoegen om aan de doelstelling van tenminste 30 GW offshore wind in 2030 te voldoen. Dit is een enorme uitdaging, die volgens de industrie, gerepresenteerd door brancheorganisaties BWE, BWO, Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE, VDMA Power Systems, WAB e.V. en WindEnergy Network e.V.,  een aanpassing van de Wet windenergie op zee (WindSeeG) en industriële haalbaarheid vereist. De industrie roept daarom beleidsmakers op om niet alleen plannen te maken, maar de gestelde uitbreidingsdoelen ook in praktijk te brengen.

“Om de uitbreidingsdoelstellingen tegen 2030 te halen, moet in Duitsland in minder dan acht jaar tijd 22 gigawatt (GW) offshore worden geïnstalleerd. In Europa moet in deze periode in totaal ongeveer 150 GW aan windenergiecapaciteit worden geïnstalleerd. De industrie verwacht dus een aanzienlijke toename vanaf 2025 en vooral tegen het einde van de uitbreidingsdoelstelling van 2030, wat industriële haalbaarheid vereist. Een gestaag en gelijkmatig expansietraject is nodig om stabiele toeleveringsketens en een toekomstgerichte uitbreiding van de productiecapaciteit op te bouwen. De productiecapaciteiten en geschoolde arbeidskrachten die nodig zijn om de uitbreidingsdoelstellingen te bereiken, ontbreken tot dusver in aanzienlijke mate. Een plan alleen is hier niet voldoende. Samen met de politiek moeten we onmiddellijk een realistische basis creëren voor de uitvoering van de uitbreidingsdoelstellingen voor offshore windenergie voor elektriciteit en groene waterstof”, dringen de partners hierop aan.

Aanpassingen Wet windenergie op zee

Om de doelstellingen veilig te stellen zijn aanpassingen in de WindSeeG nodig. De in de WindSeeG 2022 ingevoerde biedingscomponent verhoogt de risico’s voor investeerders en belast de afnemers van elektriciteit met extra stijgende prijzen. De oorlog in Oekraïne heeft pijnlijk aangetoond hoe belangrijk diversiteit van spelers is. Het huidige tenderontwerp bevat echter geen vrijwaringsmechanisme om dit te garanderen. Het maximaal te subsidiëren uitbreidingsbedrag per inschrijver en jaar moet worden beperkt. “Vanwege het grote volume van de aanbestedingen moeten overheid en bedrijfsleven vanaf het begin hand in hand werken om verbeteringen achteraf te voorkomen. Dit heeft ook te maken met het behoud van de diversiteit van spelers onder projectontwikkelaars”, aldus de brancheorganisaties.

De aanbestedingen die de orderinvoer voor de toeleveringsindustrie mogelijk zullen maken, zijn nog in afwachting. De orders zijn nodig om de versnelling van de offshore windindustrie voor de Duitse markt en de nodige investeringen in de productie en de toeleveringsketen, infrastructuur en logistiek mogelijk te maken. “Met een groei van de toeleveringsketen voor offshore windenergie openen zich enorme mogelijkheden voor waarde creatie, naast een kosteneffectieve energievoorziening en een grotere voorzieningszekerheid voor Europa. Daarnaast worden ook lange termijn- en toekomstgerichte werkgelegenheidsvooruitzichten geboden. Deze moeten worden gerealiseerd naast de noodzakelijke klimaatbescherming”, benadrukken de brancheorganisaties de huidige behoefte aan politieke actie.
In 2022 werd aanzienlijk minder dan één gigawatt gebouwd. Veel Duitse leveranciers zijn druk bezig met het verwerken van orders voor de internationale offshore windmarkt. Een ander knelpunt zijn de materialen die nodig zijn voor de bouw van componenten voor offshore windturbines. Naast het gebrek aan industriële capaciteit voor de uitbreiding van offshore windenergie is er behoefte aan haveninfrastructuur en een aanzienlijke toename van het aanbod van Duitse scheepswerven voor de bouw van funderingsstructuren, transformator- en convertorplatforms, speciale schepen voor service & onderhoud en voor montage.

Doelstellingen na 2030

Om de uitbreidingsdoelstellingen voor offshore-windenergie in Duitsland van ten minste 30 GW tegen 2030, tussen 40 en 50 GW tegen 2035 en ten minste 70 GW tegen 2045 te verwezenlijken, zijn doortastende politieke maatregelen nodig. In het realisatieakkoord voor meer offshore windenergie in november 2022 zijn mijlpalen gedefinieerd voor de noodzakelijke netuitbreiding, waar de sector positief tegenover staat.

Waterstof

De productie van groene waterstof op zee staat nog in de kinderschoenen en vereist het nodige regelgevingskader om de ontwikkeling van concrete bedrijfsmodellen mogelijk te maken. Alleen op die manier kan de gedefinieerde versnelling van waterstofproductie uit offshore windenergie via aanbestedingen van ten minste 500 MW per jaar vanaf 2023 slagen.

“De offshore windindustrie heeft behoefte aan een groot opleidings- en kwalificatieoffensief met steun van de Duitse regering, gemakkelijke investerings- en financieringsvoorwaarden en de bevordering van nieuwe productiecapaciteiten die voor de nodige liquiditeit in de verwerkende industrie zorgen, alsmede internationaal eerlijke concurrentievoorwaarden. Europa moet een krachtig, gezamenlijk antwoord vinden op de maatregelen van de Amerikaanse Inflation Reduction Act in het bijzonder”, verklaren de industrieorganisaties. Met betrekking tot de behoefte aan geschoolde werknemers zouden de verenigingen graag meer vrij verkeer van werknemers over de EU-grenzen en een doeltreffend immigratiebeleid zien. Bron: Offshore-stiftung.de Hier kan je ook het Offshore wind 2022 status rapport downloaden.

Tags: , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.