EIB financiert nieuwe transmissiecorridor van TenneT in Groningen

| 17 september 2021
TenneT ontvangt financiering van EIB voor nieuwe transmissiecorridor in Groningen

©TenneT

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een leningsovereenkomst van 250 miljoen euro ondertekend met TenneT Holding B.V. voor de aanleg van een 40 km lange elektriciteitstransmissiecorridor van Eemshaven naar Vierverlaten in de provincie Groningen. De verbeterde energie-infrastructuur zal onder meer de aansluiting van windparken in de Noordzee op het elektriciteitsnet ondersteunen en zorgen voor een hoge mate van voorzieningszekerheid.

De door de EIB gefinancierde corridor bestaat uit een nieuwe 380kV-leiding van Eemshaven naar Vierverlaten, gecombineerd met een een 110kV-leiding op een deel van de route, alsmede een nieuw 380/220kV substation in Vierverlaten.

Verdubbeling capaciteit

De nieuwe elektriciteitstransmissiecorridor zal de capaciteit van het bestaande 220kV-circuit verdubbelen. Met de nieuwe verbinding kan congestie op het Nederlandse hoogspanningsnet worden voorkomen, vooral wanneer de in ontwikkeling zijnde nabijgelegen windparken in gebruik worden genomen. Het project zal hiermee de overbrenging van groene energie naar vraagcentra verder vergemakkelijken.

Zodra de nieuwe transmissielijnen in 2024 operationeel zijn, zullen de bestaande lijnen met een kleinere capaciteit langs dezelfde route buiten bedrijf worden gesteld.

De Eemshaven is nu al een belangrijke hub voor elektriciteitsopwekking in Nederland, en met deze transmissiecorridor zal die positie verder verstevigd worden – temeer daar het onlangs door het Ministerie van EZK werd aangewezen als punt waar de energie van het geplande windpark “Ten noorden van de Waddeneilanden” (700MW) aan land zal komen.

“Het ondersteunen van groene energie, een van de hoofdprioriteiten van de EIB als de klimaatbank van de EU, gaat ook via het financieren van de overbrenging ervan.” stelt EIB-vicepresident, Kris Peeters. “De ambitieuze doelen die Nederland heeft qua opwekking van groene energie, vragen om meer investeringen in het leidingnetwerk, en ik ben blij dat de financiering van de Europese Investeringsbank kan helpen bij het halen van deze doelen. Dit project zal bijdragen aan een veilige en duurzame elektriciteitsvoorziening voor mensen in Nederland en daarbuiten.”

Otto Jager, Chief Financial Officer van TenneT, voegde toe: “TenneT is een van de grootste investeerders in de Europese energietransitie, en daarbij zijn lange-termijnpartners zoals de EIB nodig voor de financiering. De transactie die we vandaag ondertekenen onderstreept de langlopende samenwerking die we met de EIB hebben, en we zijn er trots op dat de EIB ook dit project financiert, dat te boekt staat als een project van gemeenschappelijk belang voor de Europese Unie.”

EIB-financieringen aan TenneT

Met deze financiering komt het totaalbedrag van EIB-leningen aan TenneT op €1.8 miljard sinds 2005., waarmee de EIB ook grootste lener aan TenneT is. De EIB-financieringen door de jaren heen kwamen ten goede aan elektriciteitstransmissienetwerken in Nederland en Duitsland, alsmede aan grensoverschrijdende interconnectoren. Bron: TenneT/EIB

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.