Fugro onderzoekt zeebodem rond Curaçao om mogelijkheden drijvende offshore wind te verkennen

| 17 juli 2023

Het Nederlandse gespecialiseerde bedrijf Fugro heeft van de regering van Curaçao opdracht gekregen om een geofysisch onderzoek uit te voeren naar de zeebodem in de wateren rond Curaçao als onderdeel van een verkenning naar de mogelijkheden voor opwekking van windenergie.

© Fugro

Fugro begint het onderzoek vandaag en zet hier haar schip M.V. Fugro Brasilis voor in. Het onderzoek loopt tot 29 juli van dit jaar.

Het doel van de door Fugro uit te voeren survey van de bodem is het verzamelen van voorlopige gegevens die nodig zijn om te identificeren en af te bakenen welke gebieden vanuit geofysisch perspectief het meest geschikt zijn om eventueel te overwegen als locaties voor de bouw van in de bodem verankerde drijvende platforms voor windturbines. Het onderzoek zal worden uitgevoerd met behulp van onder meer diepwater sensoren om driedimensionaal een beeld te kunnen vormen van de zeebodem. Het onderzoeksgebied is beperkt tot aan de grenzen van de Exclusieve Economische Zone van Curaçao met de grenzen van Venezuela, Aruba en Bonaire.

Groene waterstof uit wind

Het onderzoek is cruciaal voor het streven van de regering om met duurzame energie uit wind onder meer groene waterstof te kunnen gaan produceren. De productie van groene waterstof door middel van hernieuwbare energie uit wind dient als katalysator voor de snelle overgang naar 100% hernieuwbare energiebronnen op Curaçao, terwijl tegelijkertijd een aanzienlijk exportpotentieel wordt gecreëerd voor groene waterstof, synthetische brandstoffen en het ondersteunen van schone energie-intensieve industrieën. Hierover sloot de regering in mei van dit jaar een MOU af met de Nederlandse minister Jetten voor Klimaat en Energie.

De ambitie om met behulp van windenergie regionaal leider te worden in de productie van groene waterstof komt voort uit een onderzoek dat is verricht door TNO, de Nederlandse onafhankelijke organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. Uit het initiële onderzoek blijkt dat Curaçao door haar geografische ligging en de weersomstandigheden een unieke kans heeft voor maximaal rendement bij het opwekken van windenergie. Het vormt het startpunt voor een traject dat zich nog in de initiële fase bevindt van een verkenning van de mogelijkheden en naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de opties. Het door Fugro te verrichten onderzoek maakt daarvan deel uit.

De ontwikkeling en voorbereiding van dit megaproject, en in het bijzonder de verkenning van de plaatsingsmogelijkheden van de windmolens vindt plaats door een werkgroep bestaande uit vier ministeries (Algemene Zaken, Economische Ontwikkeling, Gezondheid, Natuur & Milieu, en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) en ook vier overheids-NV’s, te weten Curoil, Refineria di Korsou, Aqualectra en Curaçao Port Authority. Deze werkgroep legt verantwoording af aan een bestuurlijke stuurgroep bestaande uit de vier ministers van eerdergenoemde ministeries. Bron: Gobiernu.cw

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.