Gemeente Deventer aan de slag met toetsingskader voor windenergie rond A1

| 17 oktober 2023

Het hele gebied langs de A1, van de IJssel tot aan de oostelijke gemeentegrens, is door de gemeente Deventer aangewezen als zoekgebied voor windenergie. De komende maanden wordt samen met belanghebbenden het toetsingskader opgesteld.

Deventer wil bijdragen aan de doelstelling om 55% CO2 te reduceren in 2030. Op het gebied van duurzame energieopwekking wil de gemeente naast zonneparken ook minimaal vier windturbines realiseren. De zone rond de snelweg A1 is door de gemeente aangewezen als primaire zoekgebied.

Toetsingskader

Naast het aanwijzen van dit zoekgebied is ook afgesproken een toetsingskader te maken. Hierin komen regels te staan waaraan initiatieven voor windenergie in het zoekgebied aan moeten voldoen. De gemeente gaat samen met betrokken partijen de toetsingskader opstellen. Dit heeft de gemeenteraad van Deventer vorige week besloten.

De raad heeft daarbij ook besloten dat nieuwe normen en richtlijnen, die door het Rijk worden vastgesteld, meegenomen worden in het toetsingskader. Bekijk het hele besluit.

Duidelijkheid

Windenergie is noodzakelijk om te voldoen aan de ambitie van Deventer om in 2030 de uitstoot van CO2 met 55% te verminderen en in 2050 energieneutraal te zijn. Dat laatste betekent dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als verbruikt. Met dit raadsbesluit wordt duidelijk hoe Deventer invulling geeft aan die ambitie.

Samen met inwoners

De regels waar plannen voor windenergie in dat gebied aan moeten voldoen worden samen met belanghebbenden opgesteld. Inwoners en ondernemers met een plan voor windenergie, moeten zich aan die regels houden. Voor een deel staan ze in de wet en voor een deel beslist de gemeenteraad erover. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorwaarden die ervoor zorgen dat bewoners in het gebied kunnen meedenken, meedoen en ook meeprofiteren.

In dit filmpje legt wethouder Thomas Walder in een persoonlijke boodschap uit wat het besluit inhoudt. En vooral waarom het besluit van belang is voor de duurzame toekomst van Deventer op een manier dat belanghebbenden in Deventer daar zelf zeggenschap over hebben.

Bron: Gemeente Deventer

 

 

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.