Guido Custers: “6000 MW op wind op land is haalbaar

| 17 april 2014

“6000 Megawatt op wind op land is haalbaar, mits iedereen alle randvoorwaarden weet in te vullen en vooral de overheid heeft daar een hele belangrijke rol in. Randvoorwaarden als beschikbare locaties, participatie vanuit de overheid richting de omwonenden en andere belanghebbenden in de regio. De uitdaging is natuurlijk het NIMBY effect, het not in my back yard, maar daarom moet je zorgen dat je met mensen meewerkt en mensen duidelijk maakt wat het echt betekent en wat het ook voor hen kan betekenen in positieve zin”, aldus Guido Custers, Directeur DELTA Energy in een interview.

Het draagvlak creëren doe je door in een vrij vroeg stadium heel open en transparant met mensen in contact te gaan, duidelijk te maken waar de positieve kanten liggen, maar ook waar de negatieve kanten liggen en vooral van daar uit samen te kijken naar hoe je die het beste kunt invullen. DELTA Energy ziet windenergie als een van de drijvers om duurzame energie in je agenda te halen. Het behalen van de doelstellingen voor de regering zowel als voor de volgende generaties is erg belangrijk en wij brengen kennis, kunde en samenwerking naar de tafel.

Waarom krijgen we het in Nederland niet voor elkaar, omdat Nederland een heel klein dichtbevolkt land is, waar redelijk snel omwonenden hinder kunnen ondervinden van windmolens. Daarom wordt het moeilijk om alleen met windenergie het voor elkaar te krijgen. Als je eens kijkt naar de omgeving waar we vandaag staan, de zon die er ook is, het water waar we dichtbij staan, we hebben zoveel andere bronnen waaruit we duurzame energie kunnen opwekken. Alles moet ontwikkeld worden en als we dat doen hebben we het vrij snel voor elkaar om ook Nederland 100% duurzaam te krijgen.

Tags: , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Onshore windparken, Windenergie, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.