Heerema kraanschepen met succes ingeplugd op grootste walstroominstallatie van Europa

| 17 maart 2022
Heerema kraanschepen met succes ingeplugd op grootste walstroominstallatie van Europa

Bron: Heerema

In Rotterdam is op de afmeerlocatie van Heerema op Landtong Rozenburg aan het Calandkanaal het grootste walstroomproject van Europe in gebruikgenomen. Hiermee zijn Heerema Marine Contractors’ (HMC) grootste kraanschepen Sleipnir en Thialf officieel overgestapt van het gebruik van hun motoren naar het gebruik van walstroom.

De succesvolle ingebruikname van het walstroomproject is het resultaat van een samenwerking tussen Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, en Heerema met de steun van de Gemeente Rotterdam.

De walstroomaansluiting heeft een capaciteit van 20 MW, wat het energie-equivalent is van ongeveer 15.000 huishoudens. De stroom is afkomstig van windturbines op de nabijgelegen landtong of van een andere duurzame bron, mocht dat nodig zijn.

Walstroom stelt schepen in staat om hun motoren uit te schakelen en voor hun energievoorziening in te pluggen op het elektriciteitsnet. Deze maatregel heeft directe voordelen voor de omwonenden: de luchtkwaliteit verbetert en er wordt minder CO2 uitgestoten.

Wanneer de schepen van Heerema hun motoren uitschakelen als ze voor bepaalde periode in de haven van Rotterdam liggen, wordt een reductie gerealiseerd van 15.000 ton CO2, 20 ton fijnstof, 5 ton zwavel en een aanzienlijke hoeveelheid stikstof – vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van 5.000 dieselauto’s. Ook is er, zonder dat de motoren draaien, een aanzienlijke vermindering van de geluidsoverlast.

Koos-Jan van Brouwershaven, CEO van Heerema: “We zijn er trots op dat we het schip van Heerema met succes kunnen aansluiten op walstroom. Dit project is het resultaat van een uitstekende samenwerking en hard werken van alle betrokkenen. Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij Heerema en dat maken we waar door sinds 2020 CO2-neutraal te zijn. Elk jaar, vanaf nu t/m 2026, hebben we onze beoogde emissiereducties bepaald en door het aansluiten op walstroom verminderen we onze totale impact met 5%, waarmee we voldoen aan onze doelstelling voor het eerste jaar! We kijken uit naar de invoering van meer duurzaamheidsmaatregelen om deze reis voort te zetten.”

Haven van Rotterdam

Rotterdam maakt de noodzakelijke overstap van fossiele energie naar duurzame energie. Met tienduizenden schepen (bijna 30.000) per jaar die de Rotterdamse haven aandoen en waarvan velen op dieselmotoren varen, is er behoefte om actie te ondernemen en deze uitstoot te verminderen. Door gebruik te maken van walstroom kunnen schepen hun dieselgeneratoren uitschakelen, waardoor tot 25.000 liter diesel per dag per schip wordt bespaard, de luchtkwaliteit verbetert en het geluidsniveau aanzienlijk afneemt.

Minstens 90 procent van de offshore, veerboten, cruise- en roll-on-roll-offschepen en containerschepen in Rotterdam moet in 2030 gebruik maken van walstroom. Dit scheelt de uitstoot van ongeveer 200.000 ton CO2 en 2500 ton stikstof. Dit betekent een grote stap naar een steeds schonere en toekomstbestendige haven.

Frans van de Noort, Eneco’s Chief Operations Officer zei: “We zijn verheugd over de lancering van ons eerste walstroomproject. Het is uniek dat de stroom wordt geleverd door de windturbines even verderop. Een echt duurzame manier om schepen van stroom te voorzien terwijl ze in de haven liggen. De samenwerking met Heerema, de gemeente Rotterdam en de andere partners is essentieel geweest voor de succesvolle afronding van dit project en we kijken ernaar uit om de walstroom in de haven van Rotterdam verder uit te breiden via Rotterdam Shore Power BV, onze joint venture met het Havenbedrijf Rotterdam.”

Het project Walstroom startte voor het eerst in 2017 en is door de gemeente Rotterdam ondersteund met het Energietransitiebudget (2,0 miljoen euro). Om de installatie mogelijk te maken is 16 km aan bekabeling geïnstalleerd aan boord van de schepen, is de bouw van een onshore E-house gerealiseerd, en zijn er meer dan 40.000 werkuren in dit project gaan zitten.

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.