Helft Duitse fossiele basislast wordt overbodig

| 17 september 2009

Velen denken dat duurzame bronnen de conventionele basislast (continue op vol vermogen draaiende centrales) van kolen- en kerncentrales niet of nauwelijks kunnen vervangen, onder andere omdat het niet altijd waait en omdat de zon niet altijd schijnt. Dit blijkt een misvatting. 

Integendeel zelfs, ze worden door de groei van duurzaam voor een groot deel overbodig en dus onrendabel gemaakt. Het Duitse Fraunhofer-IWES instituut heeft met een model, waarin van uur tot uur tot 2020 de vraag naar en het aanbod van stroom werd gesimuleerd, becijferd dat in 2020 in Duitsland nog maar ongeveer de helft van deze basislast nodig is, terwijl dan 47% door duurzame bronnen kan worden opgewekt.

Momenteel draait ongeveer 43.000 MW aan kolen- en kerncentrales in basislast (meer dan 8.000 uren per jaar). In 2020 zal daar nog maar 24.500 MW van nodig zijn. De overige basislast wordt dan geleverd door duurzame bronnen (met name windenergie en bio-energie) in combinatie met waterkracht (pompaccumulatie).

Alle investeringen in nieuwe fossiele basislasteenheden zijn daarom volgens de studie onrendabel. Ook de kerncentrales met verlengde looptijd zullen onrendabel zijn omdat zij niet kunnen produceren zonder andere bronnen te “kortwieken”. Alleen de kerncentrales zouden al voldoende produceren als aanvulling op de duurzame stroom, zodat bijna alle andere conventionele centrales gesloten zouden moeten worden.

Daarvoor is echter geen wettelijke mogelijkheid zodat een beperking van de voorrang voor duurzame bronnen dan dreigt. Björn Klusmann, directeur van het Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), opdrachtgever van de studie, stelt dan ook dat de politiek alleen maar de huidige voorrang voor duurzaam hoeft te handhaven om er voor te zorgen dat de plannen voor nieuwe kolencentrales en looptijdverlenging van kerncentrales van tafel gaan.

Category: Netaanpassing Subsidie

Reacties zijn gesloten.