Initiatiefnemers Windpark Oostpolder stellen extra bijdrage beschikbaar voor omgeving

| 17 februari 2021

De initiatiefnemers van het in aanbouw zijnde windpark Oostpolder (Waddenwind, RWE en Gijzenberg Windenergie) in het gelijknamige gebied ten zuiden van de Eemshaven, stellen een extra bijdrage van € 275.000 euro per jaar voor de omgeving beschikbaar. De provincie Groningen en initiatiefnemers zijn dit bedrag overeengekomen als alternatief voor eerder gemaakte afspraken voor dorpsmolens.

Windpark Oostpolder is een project van Waddenwind (een initiatief van een groep agrariërs) RWE (Innogy SE) en Gijzenberg Windenergie. Het windpark bestaat uit 21 windturbines waarvan 12 door Waddenwind beheerd, 1 door Gijzenberg en de overige 8 door RWE. De turbines zijn afkomstig van Enercon, type E-136 EP5 met elk een vermogen van 4.65MW. Dit brengt het totaal vermogen van het windpark op 94,5 Megawatt als het in bedrijf genomen wordt. Dit laatste staat gepland voor eind 2021.

Dorpsmolens
In de samenwerkingsovereenkomst die de provincie en initiatiefnemers in 2017 met elkaar gesloten hebben, is afgesproken dat de initiatiefnemers 10% van het windpark beschikbaar zouden stellen voor dorpsmolens. Omdat deze dorpsmolens niet tot stand zijn gekomen, hebben de betrokken partijen met elkaar besloten dat de omwonenden van het windpark extra financiële compensatie krijgen. Dit geschiedt nu door een extra bijdrage van € 275.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor de omgeving.

Dit bedrag komt bovenop de € 1.050 per Megawatt die elke initiatiefnemer van een nieuwe windturbine in de provincie Groningen verplicht is bij te dragen aan een gebiedsfonds. Voor windpark Oostpolder komt dat neer op jaarlijks bijna € 100.000.

Gebiedsfonds en Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken (ECOO)
Het gebiedsfonds is bedoeld voor omwonenden en voor projecten in het gebied van de Eemshaven; van Valom tot aan Polen. Het plan is dat het gebiedsfonds in beheer komt van de hiervoor opgerichte Energie Coöperatie Oudeschip & Omstreken (ECOO). Het lidmaatschap van ECOO, die in juni 2018 is opgericht, staat open voor iedereen die binnen een afstand van 1.500 meter rondom de windparken in de Eemshaven woont. Van het totaal beschikbare bedrag wordt 80% rechtstreeks uitgekeerd aan de omwonenden. Het overige deel wordt door ECOO in overleg met de leden gebruikt voor investeringen in duurzame energieprojecten.

De betrokken partijen gaan de komende tijd in gesprek om de gemaakte afspraken verder uit te werken, zodat ze in kunnen gaan op het moment dat het windpark in bedrijf is. Bron: Provincie Groningen

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.