Kamp is voorstander van windparken op zee

| 17 januari 2013

VVD-minister Kamp (EZ) vind de windmolenparken dicht bij de kust een ‘goede optie’. Windmolens die buiten de territoriale wateren gebouwd worden (22 km van de kust vandaan) zijn zeer kostbaar. Ondanks dat kustplaatsen zich verzetten tegen de molens die vanaf het strand te zien zijn, is geen reden voor Kamp om niet over de aanleg na te denken.

Lees het artikel van NRC Handelsblad.

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Onderhoud, Overheid, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.