Nieuwe gedetailleerde kaart Noordzee door TU Delft

| 17 november 2021
Nieuwe gedetailleerde kaart Noordzee door TU Delft

Bron: TU Delft

Solange van der Werff en collega’s van de TU Delft ontwikkelden een gedetailleerde kaart om de drukte op de Noordzee inzichtelijk te maken.

Er zijn veel verschillende plannen voor de Noordzee. De kaart is er om inzicht te krijgen in het combineren en simuleren van die verschillende functies. 

Van een locatie voor de bouw van een vliegveld of woningen op drijvende eilanden. Tot de belangrijke rol in de energietransitie als locatie voor windparken, het opwekken van zonne-energie en voor de opslag van CO2. Door deze nieuwe manier van visualiseren met gebruik van de kaart wordt de drukte op de Noordzee en op onze binnenwateren inzichtelijker. 

Door te scrollen door de kaart kan ontdekt worden welke plekken bestemd zijn voor windparken, wat de belangrijkste scheepvaartroutes zijn, hoe druk het is bij havens en sluizen; waar baggerwerkzaamheden plaatsvonden en wat de emissie van schepen is.

De gedetailleerde kaart 

Op de kaart is op grote schaal goed te zien welke ruimte al wordt gebruikt en door in te zoomen is te zien welke activiteiten in deze ruimte plaatsvinden. Door de hoge resolutie van de kaart kan je patronen goed onderscheiden en om specifieke nautische activiteiten te herkennen. 

Van der Werff zegt: “Voorheen werden de hoofdroutes voor de grote zeevaart grof weergeven met ‘heatmaps’. Onze nieuwe kaart is nu zo gedetailleerd dat zelfs individuele windmolens zijn te herkennen. Die kunnen we herleiden door de schepen die daar werkzaamheden verrichten.’’

Van der Werff maakte gebruik van een dataset van 4 miljard scheepsposities die over een periode van vier maanden zijn verzameld voor de ontwikkeling van de kaart. Deze gegevens zijn onderdeel van het Automatisch Identificatie Systeem (AIS). Rijkswaterstaat verzamelt deze date voor de Nederlandse wateren en stelde het beschikbaar voor het onderzoek met een samenwerkingsovereenkomst. Met het systeem kunnen de positie, koers en snelheid van schepen worden uitgelezen door andere schepen, maar ook door verkeers- en havendiensten. Zo helpt AIS de scheepvaart in goede banen te leiden en de veiligheid op het water te verbeteren.

De hoeveelheid data die met behulp van AIS wordt verkregen kon al eerder vrijgesteld worden, maar de rekencapaciteit beperkte de resolutie waarmee dit kon worden gedaan. Eén pixel kwam overeen met een gebied van honderden meters. Van der Werff en haar collega’s maken nu gebruik van de nieuwe rekenfaciliteit die Microsoft beschikbaar stelt om wereldwijde duurzaamheid te bevorderen: de Planetary Computer. Door deze supercomputer, in combinatie met de AIS dataset, is in de nieuwe kaart van Van der Werff en haar team één pixel gelijk aan enkele meters. 

De volgende stap is het simuleren van veranderingen op basis van opgedane kennis. Hiermee kunnen routes en snelheden van schepen worden geanalyseerd wat vervolgens ook inzicht biedt op het gebied van verkeersveiligheid en scheepsemissies. “Met deze aanpak kan beter antwoord gegeven worden op de vraag of er genoeg ruimte is voor toekomstplannen op zee. Onze samenwerkingspartners zijn erg enthousiast over het resultaat tot nu toe”, aldus Van der Werff.

Project

Het project is een promotieonderzoek van Solange van der Werff aan de TU Delft, dat zij uitvoert binnen de vakgroep Havens en Vaarwegen onder leiding van prof. Mark van Koningsveld. Voor het onderzoek wordt er nauw samen gewerkt met de Rijkswaterstaat, Deltaris en MARIN. De data wordt eerst geanonimiseerd en alle gevoelige gegevens worden verwijderd. Het huidige onderzoek is een van de eerste toepassingen van Microsoft’s Planetary Computer door Nederlandse onderzoekers. SmartPort en Port of Rotterdam sponsoren dit project. Bron: TU Delft

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.