Noord-Holland wijst 11 aanvragen windparken op land definitief af

| 17 november 2016

De provincie Noord-Holland heeft 11 aanvragen voor vergunningen voor de realisatie van windparken afgewezen. GS deed dat eerder al bij 6 aanvragen. Noord-Holland voldoet hiermee aan de afspraken met het Rijk.

Gedeputeerde Jack van der Hoek vertelt: “De provincie gaat met de 6 projecten die doorgaan voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn met het Rijk. Dit betekent dat wij voor 2020 685,5 mw opgesteld vermogen voor windenergie op land realiseren.

De nieuwe windparken in Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Om die omslag echt te realiseren richten wij ons niet alleen op windenergie. De provincie zet in op zoveel mogelijk duurzame maatregelen. Denk aan energiebesparing, zonne-energie, biomassa en warmtenetten.”

Bron: Noord-Holland

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.