NWEA presenteert visie op miniturbines

| 17 augustus 2009
bron: NWEA

Brancheorganisatie windenergie NWEA,. waarin ook de producenten van zogenaamde mini-windturbines zijn verenigd (rotordiameter kleiner dan 15 meter), heeft een visiedocument en een info-flyer gepubliceerd over “miniturbines”. De organisatie stelt dat 50.000 van dergelijke molentjes in 2020 100 miljoen kWh per jaar kunnen leveren (evenveel als 5 grote windturbines en 0,1% van het huidige stroomverbruik, zeggen wij er bij ter gedachtebepaling). 

De afgelopen zeven jaar werden volgens NWEA 100 mini’s geplaatst en ze verwacht tot 2012 nog ruim 700 molentjes te kunnen afleveren. Daarna zo’n 5.000 per jaar. Volgens NWEA wordt er met 100 GWh dan 56 duizend ton CO2 per jaar bespaard (560 gram per kWh) maar ze houdt daarbij dus geen rekening met de CO2 die nodig is om ze te produceren en te onderhouden.

Uit Brits onderzoek bleek dat dat meestal meer is dan de besparing (zie hieronder bij B.R.E.T ). Met betrekking tot de economie gaat de branche er vanuit dat de molens het “eigen elektriciteitsverbruik” dekken en dus “achter de meter” leveren. Daarbij wordt dus niet alleen op de kosten van de “gewone” stroom bespaard, maar ook op de BTW, 3 ct/kWh en de energiebelasting REB, 10,85 ct/kWh, in het tarief.

Zo draagt het ministerie van financiën zo’n 14 cent per kWh “subsidie” bij (kleinverbruikers tot 10.000 kWh). Alleen op deze manier is het mogelijk om de peperdure mini’s (in vergelijking met grote turbines) (op termijn) enigszins rendabel te krijgen. Deze situatie is vergelijkbaar met die voor zonnepanelen en NWEA meent dan ook dat de SDE voor mini’s gelijk getrokken moet worden met die voor zonnepanelen.

Momenteel vallen miniturbines onder hetzelfde SDE-regime als grote windturbines waarbij de waarde van de geleverde “grijze stroom” met subsidie aangevuld wordt tot de opwekkosten van de windstroom (9,4 ct/kWh voor projecten die in 2009 SDE-toekenning krijgen)

Flyer en visiedocument bij NWEA

Groen Links heeft bij monde van woordvoerder Kees Vendrik kamervragen gesteld aan minister van de Hoeven. Hij wil o.a. dat de vergunningprocedures voor minimolens versoepeld worden en wil extra subsidie. De minister voelt echter niets voor extra steun voor minimolens.

Ze krijgen al SDE plus nog extra subsidie (E.I.A en via “saldering” = teruglopende meter). Verder vindt ze dat ook kleine molens aan eisen moeten voldoen bij de vergunningverlening. EZ steunt wel de certificeringsprocedure (“Klein Wind Keur”).

Category: Kleine Windmolens

Reacties zijn gesloten.