Offshore Coalitie voor milieuvriendelijke ontwikkeling van offshore windenergie en netwerkinfrastructuur

| 17 november 2020

Door een Memorandum of Understanding (MoU) te ondertekenen hebben 18 organisaties uit heel Europa zich ertoe verbonden om samen te werken aan de duurzame inzet van offshore wind, en tegelijkertijd te zorgen voor afstemming met natuurbescherming en gezonde mariene ecosystemen. De nieuw gevormde coalitie (Offshore Coalition) bestaat uit ngo’s, windindustrie en netbeheerders.

Samenwerking en langetermijnplanning zijn nodig om de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de EU te kunnen verwezenlijken. Het MoU document noemt dat er momenteel een algemeen gebrek aan overeenstemming is tussen de langetermijnambities van de EU en de planningshorizon op korte termijn. Er moeten duidelijke mijlpalen worden vastgesteld voor 2030, 2040 en 2050 en Maritieme Ruimtelijke Plannen die verder gaan dan de huidige zesjarige cyclus.

Daarbij moet het hele zeebekken worden beschouwd, niet alleen als een fysieke ruimte die is opgedeeld voor verschillende doeleinden, maar als een ecosysteem dat moet worden hersteld en in goede gezondheid moet worden gehouden. Hierbij moet rekening worden gehouden met habitats, soorten en de interacties, evenals toekomstige effecten van veranderingen in het mariene milieu als gevolg van klimaatverandering en menselijk gebruik. Dit omvat netwerkverbindingen, landingspunten en de effecten op kust- en landmilieus.

Het doel van het MoU is om te definiëren hoe deze Coalitie gaat samenwerken om een ​​vrijwillige samenwerkingsaanpak te ontwikkelen voor het plannen van milieuvriendelijke ontwikkeling van offshore windenergie en netwerkinfrastructuur, waarbij de uitwerking en implementatie van de Europese klimaat-, energie- en milieubeschermingsdoelstellingen, waaronder de Europese Green Deal, worden bevorderd.

Het gezamenlijke werk draagt ​​bij aan de duurzame inzet van windenergie op zee, de bescherming van de natuurlijke omgeving, het voorkomen van verlies aan biodiversiteit en het waarborgen van gezonde ecosystemen bij de inzet van energie-infrastructuur.

Werkplan
Het MoU wordt aangevuld met een werkplan dat jaarlijks wordt bijgewerkt en waarin de concrete activiteiten worden uiteengezet die door de leden van de coalitie moeten worden ondernomen.

Leden van de Offshore Coalition
De 18 organisaties zijn turbineleverancier Siemens Gamesa, ontwikkelaars en energiebedrijven Ørsted en Vattenfall, netwerk gerelateerde bedrijven TenneT (NL & DE), 50Herz, Elia, Rte, Amprion en Renewables Grid Initiative (RGI), de Europese windenergieorganisatie WindEurope en natuur- en klimaatorganisaties Climate Action Network Europe, NABU, WWF, BirdLife, rspb, The Wildlife Trusts, Natuur & Milieu (NL), Stichting de Noordzee (NL). RGI treedt hierbij op als convener en moderator van de Coalitie.

Naast de ngo’s, windparken en netontwikkelaars, werkt de coalitie samen met leveranciers, de academische wereld (universiteiten en onderzoeksinstituten), de Europese Commissie (in het bijzonder DG MARE, DG ENER en DG ENV) en andere relevante nationale, Europese en internationale instanties. Bron: offshore-coalition.eu

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd, Windenergie

Reacties zijn gesloten.