Omgevingsvergunning verleend voor Windpark Goyerbrug

| 17 oktober 2019

Visualisatie Windpark Goyerbrug

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Houten heeft besloten om de omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren en exploiteren van vier windmolens bij de Goyerbrug, ten zuiden van het Amsterdam Rijnkanaal.

Op 1 oktober heeft de gemeenteraad besloten om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Deze verklaring had het college nodig om een definitief besluit te kunnen nemen over het verlenen van de omgevingsvergunning. Door de vergunning te verlenen gaat het college ook akkoord met de Nota beantwoording zienswijzen.

De initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug is Windpark Goyerbrug bv. Het windpark krijgt een vermogen van maximaal 22,4 MW, voldoende voor een jaarlijkse productie van ongeveer 67 GWh aan elektriciteit. De gemeente Houten heeft begin 2000 de ambitie vastgesteld van 11% duurzame energie. Hiervan moet wind 9% aan bijdragen.

De vergunning komt nu zes weken ter inzage te liggen van 24 oktober tot en met 4 december.  Bron: houten.nl

 

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Onshore windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.