Ondernemerskring Genemuiden wil regionale industrie verduurzamen met windenergie

| 17 december 2021
Ondernemerskring Genemuiden wil regionale industrie verduurzamen met windenergie

Bron: Ondernemerskring Genemuiden

Ondernemerskring Genemuiden wil de industrieterreinen in Genemuiden en Hasselt toekomstbestendig te maken. Uit een onderzoek dat de ondernemersvereniging heeft laten uitvoeren is naar voren gekomen dat windenergie daarbij onmisbaar is.

Hiermee zou de volledige productieketen en regionale werkgelegenheid behouden kunnen worden. De industrie van Genemuiden en Hasselt biedt werk aan duizenden mensen in de regio. “De hele productieketen is bij ons aanwezig. Dat is bijzonder en kenmerkend voor onze industrie en daar zijn we trots op. Het is echter ook een reden voor ons forse energieverbruik, “aldus de Ondernemerskring Genemuiden. “Ongeveer 2% van de totale CO2-uitstoot van Overijssel komt bij ons vandaan. Daar moeten we echt wat aan doen.”

Om de hele productieketen en werkgelegenheid te behouden moet er worden voorbereidt op de toekomst door minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstof en zelf duurzame energie op te wekken.

Onderzoek

Om de mogelijkheden voor de energietransitie van de industrie in Genemuiden en Hasselt in kaart te brengen, hebben Ondernemerskring Genemuiden en de provincie Overijssel een onderzoek laten uitvoeren door TNO, QING Sustainable en Fit Our Future. De energiebureaus onderzochten de opties zon, wind, opslag, gas, waterstof, geothermie en waterkracht en kwamen tot de conclusie dat windenergie in alle gevallen een belangrijke eerste stap is richting een energieneutraal industrieterrein. 

De regio is windrijk. Bovendien lijkt de realisatie haalbaar in de tijd die er nog is. Ondertussen kunnen de industrieterreinen nog meer besparen met de elektrificatie van productieprocessen. De ondernemerskring wil verder onderzoeken wat daarvoor de mogelijkheden zijn. 

Vervolgstappen

De vervolgstap is te onderzoeken binnen welke beleidskaders windenergie mogelijk is. Afgelopen weken heeft Ondernemerskring Genemuiden al met een aantal raadsleden van de gemeente Zwartewaterland over het initiatief gesproken. De organisatie wil op korte termijn ook verder met het college van B en W en de provincie Overijssel in gesprek gaan. Daarnaast zal de ondernemerskring onderzoeken welke locaties in aanmerking komen voor het windplan. Daarnaast geeft de organisatie aan graag in gesprek gaan met belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld lokale energie- en gebiedsverenigingen en natuur- en milieuorganisaties. Bron: OK Genemuiden

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.