Onderzoeksagenda Gelders milieuonderzoek windenergie Veluwe open voor reactie

| 17 juli 2023

De Veluwe is een beschermd Natura 2000-gebied. Eind 2022 besloten Gedeputeerde Staten dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen vanwege de aanwezigheid van de wespendief.  In een cirkel van 1 tot 8 kilometer zijn beperkt en onder voorwaarden windturbines toegestaan. Een milieuonderzoek is nodig om het beleid van de provincie Gelderland aan te passen.

Veluwe Foto: Rianne van der Wal via Pixabay

Vanaf vandaag tot en met vrijdag 8 september kan worden gereageerd op ‘de onderzoeksagenda Gelders milieuonderzoek windenergie Veluwe’, of te wel Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

De wespendief is een roofvogel die broedt op de Veluwe. Volgens Europese afspraken moet ervoor gezorgd worden dat deze vogelsoort blijft bestaan. Door de slechte status van de natuur, moet de roofvogel verder buiten de Veluwe vliegen om voedsel te vinden. Daar kunnen ze tegen een windturbine aan vliegen. De provincie investeert in natuurherstel maar heeft ook een opgaaf om energie lokaal en duurzaam opwekken.

Onderzoeksresultaten

De milieu-informatie uit dit onderzoek maakt duidelijk wat de te verwachten effecten zijn voor de wespendief, van windturbines rond de Veluwe. De onderzoeksresultaten zijn onderdeel van de afwegingen die de provincie zal maken, bij het vast te stellen windbeleid. Het windbeleid geeft gemeenten, initiatiefnemers en inwoners duidelijkheid over waar wél of geen windparken mogen komen.

Meerdere provincies

Het onderzoeksgebied van 1 tot 8 km rond de Veluwe ligt ook gedeeltelijk in de provincies Utrecht en Overijssel. Daarom kan er ook vanuit deze provincies gereageerd worden op het milieuonderzoek. Provincie Gelderland gebruikt de onderzoeksresultaten voor beleid in haar eigen grondgebied. Provincies Utrecht en Overijssel kunnen de resultaten gebruiken voor hun afwegingen.

Na het milieuonderzoek (begin 2024) kan iedereen reageren op het concept milieurapport. Daarna besluiten Gedeputeerde Staten over het windbeleid, inclusief het milieuonderzoek windenergie Veluwe. Eind 2024 besluiten Provinciale Staten over de actualisatie van de Omgevingsverordening. Bron: Provinvie Gelderland

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.